เปลี่ยนจากการทำสัญญาเงินกู้ยืม เป็นการทำตั๋วสัญญาใช้เงินช่วยประหยัดอากรแสตมป์ได้

เปลี่ยนจากการทำสัญญาเงินกู้ยืม เป็นการทำตั๋วสัญญาใช้เงินช่วยประหยัดอากรแสตมป์ได้

หลายบริษัทจะมีบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ และทุกสิ้นปีก็มักจะได้รับการร้องขอจากนักบัญชีหรือผู้ตรวจสอบบัญชี ให้ช่วยจัดทำสัญญาเงินกู้ยืม เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ

สัญญาเงินกู้ยืม

                ทุกจำนวนเงิน 2,000 บาท หรือเศษของเงิน 2,000 บาทของยอดเงินกู้ปิดอากรแสตมป์จำนวน 1 บาท มื่อคำนวณแล้วถ้าเกิน 10,000 บาท ให้เสียสูงสุดที่ 10,000 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

                มูลค่าเงินกู้ในตั๋วสัญญาใช้เงินกี่บาทก็ปิดอากรแสตมป์เพียงฉบับละ 3 บาทเท่านั้น

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/เปลี่ยนจากการทำสัญญาเง/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart