เติมน้ำมันเบ็นซิน สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหรือสามารถขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่

เติมน้ำมันเบ็นซิน สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหรือสามารถขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่

เติมน้ำมันเบ็นซิน สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหรือสามารถขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่

หลายคนมักจะเคยได้ยินประโยคที่ว่า “น้ำมันดีเซลใช้ได้ น้ำมันเบ็นซินใช้ไม่ได้” ผมเชื่อว่านักบัญชีหลายคนก็จำแบบนี้กันหลายคน แต่จริงๆแล้วในเรื่องของการนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวนภาษี หรือการขอภาษีซื้อไม่ได้เกี่ยวกับชนิดของน้ำมันที่เติม

นำมาเป็นค่าใช้จ่านทางภาษีได้หรือไม่

ในการพิจารณาเรื่องค่าน้ำมันไม่ต้องไปดูเลยว่าเราเติมน้ำมันชนิดไหนเพราะการจะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดน้ำมันขอแค่น้ำมันที่เติมเข้าเงื่อนไขต่อไปนี้ ก็ใช้ได้แล้ว

  1. น้ำมันดังกล่าวใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อกิจการ
  2. กิจการเป็นผู้จ่ายเงิน และมีหลักฐานการจ่ายเงินที่พิสูจน์ได้ว่าผู้รับเงินคือใคร และจำนวนเงินเท่าไหร่

ขอคืนภาษีได้หรือไม่

ในการพิจารณาเรื่องขอคืนภาษีซื้อคืนจากกรมสรรพากร จะไม่ได้อยู่ที่ชนิดของน้ำมัน แต่ขึ้นอยู่กับชนิดของรถยนต์ ซึ่งสรรพากรบอกว่า “ภาษีซื้อที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน” ไม่สามารถขอคืนภาษีซื้อได้

ประเภทรถยนต์

อ้างอิง : เติมน้ำมันเบ็นซิน สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายหรือสามารถขอภาษีซื้อคืนได้หรือไม่ | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart