เจ้าของกิจการ ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่

เจ้าของกิจการ ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่

เจ้าของกิจการ ต้องมีเงินเดือนเท่าไหร่

คำตอบก็คือ ไม่มีก็ได้ แต่อาจไม่เหมาะสม

กฎหมายไม่ได้บังคับให้ต้องมีเงินเดือน การจ่ายเงินเดือนเป็นอำนาจบริษัท แต่การทำงานโดยไม่มีเงินเดือนเป็นเหมือนการทำงานฟรี ซึ่งต้นทุนส่วนนี้ไม่ได้นำมาเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้บริษัทเสียภาษีเยอะจากฐานกำไรสุทธิที่สูง

แล้วแบบนี้เงินเดือนเท่าไหร่ ถึงจะเหมาะสม

ความเหมาะสมอยุ่ที่ตำแหน่งงานเลยค่ะ แต่พึงระวังว่าเมื่อมีเงินเดือน จะต้องยื่นภาษีบุคคลธรรมดา (ภงด.90/91)ด้วย เนื่องจากเงินเดือนถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1)

ตัวอย่าง วิธีคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สมมติว่า เจ้าของบริษัท มีเงินเดือน เดือนละ 25,000 บาท รายได้รวมต่อปี 300,000 บาท

เงินได้พึงประเมิน ปี 2563                                  300,000

หัก ค่าใช้จ่าย (เหมา)                                         (100,000)

หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว                                     (60,000)

 

สุทธิ                                                                 140,000

อย่าลืมว่าไม่ว่าเงินเดือนเท่าไหร่ เรามีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภงด.90 ถึงแม้ว่าจะไม่ต้องเสียภาษี ซึ่งเราสามารถยื่นได้ภายในเดือน มกราคม – มีนาคมของปีถัดไป

แล้วค่าใช้จ่าย มีอะไรหักได้บ้าง

ตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) ระบุว่ารายจ่ายต้องห้าม คือรายจ่ายอันมีลักษณะเป็นการส่วนตัว การให้โดยเสน่หา หรือการกุศล เป็นรายจ่ายต้องห้าม และรายจ่ายเพื่อหากำไร หรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม

เมื่อดูตามด้านบนแล้วจะพบว่า รายจ่ายอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจก็ถือเป็นรายจ่ายได้ทั้งนั้น ตัวอย่างเช่น

  • เงินเดือน
  • ค่าน้ำมัน
  • ค่ารับรอง
  • ค่าเสื่อมราคารถยนต์
  • ค่าอบรมสัมมนา
  • ค่าโฆษณา Facebook
  • ฯลฯ

เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายแล้ว หากตั้งบริษัท อาจประหยัดภาษีมากกว่าด้วยซ้ำ

แต่อย่าลืมว่าการจัดตั้งบริษัทมีต้นทุนค่าทำบัญชีเพิ่มเติมประมาณ 3-4 หมื่นบาทต่อปี หากเข้าข่ายเกิน 1.3 ล้านบาทต่อปี อยากให้เพื่อนๆลองประเมิณดูก่อนเบื้องต้นเพื่อการวางแผนภาษีที่ดี

อ้างอิง : https://www.facebook.com/permalink.php?id=350814152416032&story_fbid=798157817681661

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart