เงินปันผล ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย

เงินปันผล ไม่ใช่ค่าใช้จ่าย

ช่วงสิ้นปีเป็นช่วงสุดท้ายของการวางแผนภาษีของหลายกิจการ มีลูกค้าผมรายหนึ่งผลประกอบการปีนี้ดีมากมีกำไรเยอะ ลูกค้าอยากจะเสียภาษีให้น้อยลง มีเพื่อนเค้าแนะนำว่าไม่ต้องไปเมคค่าใช้จ่ายให้วุ่นวายหรอกเดี๋ยวนี้มีเทคนิคลับ แค่จ่ายเงินปันผลบริษัทก็มีค่าใช้จ่ายแล้ว ลูกค้าเลยโทรมาปรึกษาว่าเค้าควรจะต้องจ่ายเงินปันผลกี่บาทดี จะได้ดูไม่น่าเกลียด!!!

จ่ายเงินปันผลไม่ได้ทำให้เสียภาษีน้อยลงนะครับ เพราะมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของกิจการ นอกจากจะไม่ทำให้เสียภาษีน้อยลงแล้วเรายังจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10% ของเงินปันผลด้วย เรียกว่าบาดเจ็บซ้ำซ้อนแน่ๆถ้าจ่ายเงินปันผล

ยกตัวอย่าง

กำไรบริษัทก่อนหักภาษี                                                                                                       100         บาท

หัก ภาษีนิติบุคคล 20%                                                                                                        20          บาท

กำไรสุทธิ                                                                                                                               80           บาท

หัก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 10%                                                                                                     8            บาท

เงินปันผลหลังหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                    72           บาท

 

เท่ากับว่าจริงๆแล้วเราเสียภาษีถึง 28%

 

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/เงินปันผล-ไม่ใช่ค่าใช้จ/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart