อั่งเปา/แต๊ะเอีย ต้องเสียภาษีมั้ย

อั่งเปา/แต๊ะเอีย ต้องเสียภาษีมั้ย

อั่งเปา/แต๊ะเอีย ต่างกันยังไง

  • แต๊ะเอีย

คือ เงิน หรือของที่อยู่ด้านในซอง

  • อั่งเปา

คือ ชื่อเรียกของ สิ่งของมงคลที่นิยมให้ ตามเทศกาลต่างๆ ที่มีความหมายถึงซองแดง

อั่ง = สีแดง สัญลักษณ์ความเป็นมงคล

เปา = ของหรือกระเป๋า

เงินที่ได้จากอั่งเปาต้องเสียภาษีหรือไม่ ?

กรณีเป็นผู้รับ

  1. รับอั่งเปาจากพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว

กรณีรับจากคนในครอบครัว หรือรับจากคู่สมรสตามกฏหมาย ก็สบายใจได้ เพราะกฏหมายกำหนดให้ เงินอั่งเปาเป็นเงินได้ที่ได้รับตามหน้าที่ธรรมจรรยา หรือรับตามประเพณี และถือเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี โดยมีมูลค่าไม่เกิน 20 ล้านบาท หากเกิน จะต้องนำส่วนที่เกินจาก 20 ล้านบาทแรกมาคำนวณภาษีในอัตรา 5%

  1. รับอั่งเปาจากคนรู้จักตามประเพณี

กรณีที่รับอั่งเปาจากคนรู้จักใกล้ชิด ที่ไม่ใช่คนในครอบครัว หรือคู่สมรส ก็ไม่ต้องกังวล เพราะกฏหมายกำหนดให้อั่งเปาที่ได้รับเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน ต่างกันที่จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกิน จะต้องนำส่วนที่เกินจาก 10 ล้านบาทแรกมาคำนวณภาษีในอัตรา 5%

  1. รับอั่งเปาจากเจ้านาย หรือบริษัท

กรณีที่รับอั่งเปาจากเจ้านาย หรือบริษัท ถือว่าเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะกฏหมายมองว่า เงินอั่งเปาที่ได้จากบริษัท คือ เงินที่เป็นค่าตอบแทนที่เกิดจากการทำงาน (ค่าตอบแทนจากการจ้างงาน)(ตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฏากร) และบริษัทต้องนำเงินจำนวนนี้มา หักค่าใช้จ่าย ได้ จึงเป็นสาเหตุที่เงินอั่งเปาที่ได้รับมาจากเจ้านายหรือบริษัทไม่ได้รับการยกเว้นภาษี

กรณีเป็นผู้ให้

  1. ผู้ให้เป็นพ่อแม่ หรือคนในครอบครัว

เนื่องจากเป็นเงินที่ให้ตามประเพณี ในกรณีนี้ พ่อแม่หรือผู้ให้ จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

  1. ผู้ให้เป็นนายจ้าง หรือบริษัท

แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

  • กรณีที่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากกฏหมายมองว่า อั่งเปาที่บริษัทจ่ายให้พนักงาน เป็นค่าตอบแทนพิเศษที่ บริษัทหรือนายจ้างมอบให้แก่พนักงาน จึงอนุญาติให้บริษัทนำเงินส่วนนี้ไปหักค่าใช้จ่ายได้ แต่มีข้อแม้ว่า บริษัทจะต้องจ่ายเงินพิเศษ(อั่งเปา) ให้กับลูกจ้าง หรือพนักงานทุกคน และต้องไม่เลือกปฏิบัติ
  • กรณีที่ไม่สามารถหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ ในกรณีที่บริษัทไม่ได้แจกอั่งเปาหรือเงินพิเศษ ให้แก่พนักงานทุกคน แต่เป็นการให้แค่พนักงานบางคน บริษัทจะไม่สามารถนำเงินส่วนนี้มาหักค่าใช้จ่ายได้ เนื่องจากกฏหมายมองว่า เป็นการให้โดยเสน่หา ถือเป็นรายจ่ายส่วนตัว จึงไม่สามารถนำมาบันทึกและหักค่าใช้จ่ายของบริษัทได้นั้นเอง (มาตรา 65ตรี(3) แห่งประมวลรัษฏากร)

ได้อั่งเปาต้องเสียภาษียังไง ?

เงินอั่งเปาที่ได้จากครอบครัวที่เกิน 20 ล้านบาท หรือ 10 ล้านบาทจากคนรู้จัก ที่ได้รับนั้น ถือเป็น เงินได้ประเภทที่ 8 สามารถยื่นภาษีผ่านแบบฟอร์ม ภ.ง.ด. 90 ได้ด้วยตัวเอง และสามารถเลือกได้ว่า จะเสียภาษี 5 % หรือนำเงินอั่งเปาที่ได้รับไปรวมกับเงินได้ที่ต้องยื่นภาษีทั้งปีก็ได้

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : อั่งเปา/แต๊ะเอีย ต้องเสียภาษีมั้ย

อ้างอิง : รับเงินอั่งเปา / แต๊ะเอีย ตรุษจีน ต้องเสียภาษีมั้ย? – iTAX media

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart