อัตราอากรขาเข้ารวมสินค้าที่นิยมนำเข้าจากต่างประเทศ

อัตราอากรขาเข้ารวมสินค้าที่นิยมนำเข้าจากต่างประเทศ

ความหมายง่ายๆของคำว่า “ภาษีนำเข้า”
เมื่อเราซื้อสิ่งของจากต่างประเทศกลับมาที่ไทย หรือสั่งของออนไลน์มาจากต่างประเทศ หากมีมูลค่าเกินกว่าที่
กฎหมายกำหนด ก็จะต้องเสียภาษี ที่เรียกว่า “ภาษีนำเข้า”

นำเข้าแบบไหนไม่เสียภาษี
• กรณีส่งสินค้าทางไปรษณีย์ ของที่นำเข้าซึ่งแต่ละรายมีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท
• ของใช้ส่วนตัว มูลค่ารวมไม่เกิน 10,000 บาท
• สินค้า Duty Free มูลค่ารวมไม่เกิน 20,000 บาท
• บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือยาสูบไม่เกิน 250 กรัม
• เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่เกิน 1 ลิตร

กรณีสั่งของจากต่างประเทศโดยส่งทางไปรษณีย์
หากเข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีนำเข้าจะได้รับใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ หรือที่เรียกกันสั้นๆว่า “ใบเขียว” 

• ราคารวมกันทุกหีบห่อเกิน 40,000 บาท หรือไม่เกิน 40,000 บาท แต่เข้าเงื่อนไข ดังนี้
– ของที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร และ/หรือ
– ของต้องได้รับอนุญาตก่อนการนำเข้าจากหน่วยงานอื่น และ/หรือ
– ของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อยต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า
• หากราคาทุกหีบห่อรวมกันไม่เกิน 40,000 บาทไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้า

แล้วถ้าใน 1 กล่องมีสินค้าหลายอย่างรวมกันมาหละ จะคิดราคาอย่างไร ?
ศุลกากรคิดแยกตามชนิดของสินค้านั้นๆ มี 10 อย่างคิด 10 อย่าง แต่ในทางปฏิบัติก็มีเหมือนกัน หากผู้นำเข้ายินดีจะใช้วิธีคิดเรทเดียวเป็นอัตราเบ็ดเตล็ด 30 % ก็สามารถใช้เรทนี้ได้เช่นกัน

สรุปอัตราอากรขาเข้ายอดนิยม
30% : เครื่องสำอาง หมวก น้ำหอม รองเท้า ผ้าห่ม ร่ม
20% : กระเป๋า
10% : CD DVD อัลบั้ม คอนเสิร์ต (ต้องเป็นสื่อบันทึกที่มีข้อมูล) Power Bank หูฟัง Headphone
Earphones ตุ๊กตา
5% : นาฬิกา แว่นตา แว่นกันแดด
ยกเว้นอากรขาเข้า แต่เสีย VAT 7% : นิตยสาร Photobook คีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์ เมาส์

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : อัตราอากรขาเข้ารวมสินค้าที่นิยมนำเข้าจากต่างประเทศ

อ้างอิง :

https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3411:duty-rate-arrival-product-import&catid=29&Itemid=180&lang=th

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart