อัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจะมีการปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

อัตราค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจะมีการปรับเพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

@accprotax ด่วน!! รีบใช้สิทธิ์ก่อนหมดเขตจดทะเบียนบริษัท,หจก ภายในปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 จะมีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมทางการ จดจัดตั้งบริษัท (บจก) / ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก) #จดทะเบียน #จดทะเบียนบริษัท #จดทะเบียนบริษัทออนไลน์ #จดทะเบียนบริษัทต่างชาติ #จดทะเบียนบริษัทกี่คน #จดทะเบียนห้าง #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจํากัด #จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท #บัญชี #สํานักงานบัญชี #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #กรมสรรพากร ♬ Suns – Official Sound Studioในปี 2567 เป็นต้นไป ค่าธรรมเนียมการจดบริษัท มีการเปลี่ยนแปลงใหม่

เนื่องจากทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะปรับอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับจดทะเบียนเพิ่มขึ้น โดยเริ่มในปี 2567 เป็นต้นไป

ดังนั้นผู้ประกอบการที่มีแผนจดบริษัท ให้จดบริษัทภายในปี 2566 นี้ ตัดสินใจให้เร็วขึ้น จะดีกว่า (ก่อนปรับอัตราใหม่ค่ะ)


สนใจวางแผนภาษี จัดทำบัญชีปรึกษาฟรี! โทร. 06437464720962895253

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart