สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ทำอะไร ?

สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ทำอะไร ?

  1. จัดทำบัญชี

          อย่างแรกสุดถ้าพูดถึงหน้าที่ของคนทำบัญชีหรือสำนักงานบัญชี ก็คือการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง ทั้งจัดการงบต่างๆ บัญชีรายรับ-รายจ่าย งบกำไร ขาดทุน หรืออื่นๆ โดยสำนักงานบัญชีจะมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อให้ฝ่ายที่จำเป็นต้องรู้เรื่องการเงินในบริษัทนำข้อมูลทางบัญชีไปวางแผนธุรกิจ หรือจัดการวางแผนทางการตลาดและอื่นๆต่อไป

  1. ยื่นแบบประจำเดือน/ประจำปี

           หน้าที่สำคัญมากของนักบัญชี คือการยื่นแบบประจำเดือน เช่น ภพ.30, ภงด.1,  ภงด.51, ภงด.53, เงินสมทบประกันสังคม หรือแบบอื่นๆที่จำเป็นต้องยื่นให้กับกรมสรรพากร รวมถึงการยื่นแบบประจำปี อย่างการจัดทำงบการเงินที่ต้องส่งให้กระทรวงพาณิชย์, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ซึ่งจำเป็นต้องให้นักบัญชีลงนามในการจัดทำรายงานเพื่อยื่นส่งภาษี

  1. ให้คำปรึกษาด้านงานบัญชี

           นักบัญชีไม่เพียงแต่ทำบัญชีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ทางสำนักงานบัญชีจะคอยให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำในการจัดการภาษี หรือคำแนะนำอื่นๆที่ทำให้บริษัทเสียค่าใช้จ่ายกับการจัดการด้านบัญชีภาษีน้อยที่สุด เพราะในจัดการบัญชีภาษี มีเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วย ทางสำนักงานบัญชีจึงมีส่วนช่วยเหลือในด้านนี้มาก

ข้อดีของการจัดจ้างสำนักงานบัญชี

  1. ลดการทุจริตภายในบริษัท เพราะมีคนช่วยตรวจสอบถึงรายการซื้อขาย และรายการอื่นๆในบริษัทให้ถูกต้อง
  2. เตรียมความพร้อมกับการจัดการภาษีได้ทันท่วงที เพราะข้อมูลรายงานทางการเงินต่างๆ ที่ได้มาอย่างรวดเร็ว ทำให้ทางบริษัทรับมือกับภาษีได้
  3. ลดต้นทุนในการจัดจ้างคนทำบัญชีภายในบริษัท เพราะการจ้างสำนักงานบัญชี ทางบริษัทสามารถเลือกจ้างเฉพาะช่วงปิดงบได้

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สำนักงานบัญชีมีหน้าที่ทำอะไร

อ้างอิง : ทำบัญชีเองแล้ว ทำไมต้องจ้างสำนักงานบัญชี – (peakaccount.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart