4 สัญญาณบอกเหตุถึงเวลาเพิ่มสภาพคล่อง

4 สัญญาณบอกเหตุถึงเวลาเพิ่มสภาพคล่อง

ผู้ประกอบการ SME โดยส่วนใหญ่มักไม่ค่อยรู้ว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาต้องกู้เงินเพิ่ม และไม่รู้ว่าจะต้องกู้เพิ่มเท่าไหร่ดี การกู้เงินไม่ใช่แค่คิดขึ้นมาลอยๆ ว่าอยากกู้เงินก็เดินไปขอสินเชื่อที่ธนาคาร มาดูกันว่าสัญญาณบอกเหตุอะไร ที่จะทำให้คุณรู้ว่าถึงเวลาแล้วที่ธุรกิจของคุณต้องการเงินทุนเพิ่ม

  1. ยอดขายเพิ่มขึ้น ยอดขายเพิ่มเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับธุรกิจ แต่ยอดขายเพิ่มที่เป็นสัญญาณในการขอกู้นั้น ควรเป็นยอดขายที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว เช่น การนำสินค้าเข้าไปขายในโมเดิร์นเทรด หรือการได้รับคำสั่งซื้อล็อตใหญ่ เป็นต้น โดยเราต้องพิจารณาว่ากำลังการผลิตและเงินหมุนเวียนที่เรามีอยู่สามารถรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาได้หรือไม่ ถ้ายังเพียงพออยู่ก็ไม่จำเป็นต้องขอกู้เพิ่ม
  2. ลูกหนี้ขอจ่ายเงินช้าลง ลูกหนี้เป็นแหล่งรายได้ของธุรกิจ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมที่ธุรกิจให้แก่ลูกหนี้การค้าจึงส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจด้วย เช่น เดิมทีให้เครดิตเทอมแก่ลูกหนี้ 2 เดือน แต่ต้องขยายออกไปเป็น 3 เดือน ก็แสดงว่าต้องรอถึง 3 เดือนกว่าจะได้รับเงิน แปลว่าในช่วงเวลานั้นธุรกิจจะมีเงินหมุนเวียนน้อยลง และถ้าไม่เพียงพอ ก็ต้องหาเงินทุนมาเพิ่ม
  3. เจ้าหนี้เร่งให้จ่ายเงินเร็วขึ้น หากมีการเปลี่ยนแปลงเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้า ก็ย่อมกระทบกับเงินหมุนเวียนของธุรกิจด้วย เช่น เดิมเจ้าหนี้หรือคู่ค้าให้เครดิตเทอม 3 เดือน แต่ต่อมาขอลดลงเหลือ 2 เดือน ซึ่งทำให้ธุรกิจเราต้องจ่ายหนี้เร็วขึ้น หากเงินหมุนเวียนของธุรกิจที่มีอยู่ไม่เพียงพอก็ต้องหารายได้เพิ่ม หรือหาเงินทุนจากการกู้ยืมเพื่อมาหมุนเวียนเพิ่มขึ้น
  4. สินค้าค้างอยู่ในสต๊อกนานขึ้น การที่สินค้าของเราค้างอยู่ในสต๊อกนาน นั่นหมายถึงเงินทุนของเราที่จมอยู่กับสินค้า ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจได้ แต่ต้องพิจารณาว่าสินค้าค้างอยู่ในสต๊อกนานขึ้นเกิดจากสาเหตุใด ถ้าเกิดจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทำให้ขายได้ลดลง ก็ควรหาเงินทุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง แต่ถ้าเกิดจากการผลิตสินค้าไว้ในสต๊อกมากเกินไป ก็ต้องแก้ไขเรื่องการบริหารจัดการสต๊อกสินค้า

การหมุนเวียนของเงินเข้า-ออกในธุรกิจ เป็นตัวสะท้อนถึงความต้องการเงินทุนของธุรกิจ ดังนั้นหากมีสัญญาณเหล่านี้เกิดขึ้น แปลว่าถึงเวลาที่เราต้องการเงินทุนเพิ่ม ซึ่งการกู้เงินก็เป็นทางเลือกหนึ่ง แต่อย่าลืมว่าการกู้เงินที่มากเกินความจำเป็นในบางครั้งก็อาจจะไม่เกิดผลดีต่อธุรกิจ เพราะเงินกู้ย่อมต้องตามมาด้วยภาระหนี้และค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าดอกเบี้ย

 

Cr. https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/101519

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart