สละสิทธิ์ ”เราชนะ”

สละสิทธิ์ ”เราชนะ”

โครงการ ”เราชนะ”

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพทุกพื้นที่ ทั่วประเทศ จึงได้เกิดโครงการ “เราชนะ” เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน และเพื่อลดการสัมผัสเงินสด รูปแบบการใช้จ่าย Cashless 100%

โดยได้จัดสรรวงเงินช่วยเหลือค่าครอวงชีพสูงสุด 7,000 บาทต่อคน

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ

 • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

การสละสิทธิ

ล่าสุดเว็บไซต์  www.เราชนะ.com ได้เพิ่มปุ่ม “สละสิทธิ” ขึ้นมา สำหรับกรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ แต่ไม่ต้องการที่จะเข้าร่วมมาตรการเราชนะ ให้สามารถแจ้งสละสิทธิ หรือแจ้งยกเลิกได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ.com คลิกเลือกปุ่ม “สละสิทธิ”
 2. ระบบจะแสดงหน้ายื่นขอสละสิทธิ
 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดขอสละสิทธิการเข้าร่วมโครงการเราชนะ
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ที่ต้องการสละสิทธิ
 • ชื่อ นามสกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด

ขณะที่ในกลุ่มข้าราชการ หรือลูกจ้างราชการที่ได้สิทธิรับเงินเยียวยา 7,000 บาท จากมาตรการเราชนะ เนื่องจากมีฐานข้อมูลจากมาตรการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกัน เมื่อตรวจสอบว่าได้รับสิทธิเราชนะ และที่ผ่านมามีความกังวลว่าจะสามารถใช้สิทธิได้หรือไม่? เนื่องจากตามเกณฑ์ของมาตรการระบว่าไว้ว่า คุณสมบัติจะต้องไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานรัฐ

โดยมีวิธีการกด “ยกเลิกสิทธิ” สำหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจข้าราชการ ดังนี้ เมื่อถึงวันที่ 18 ก.พ.2564 จะมีแถบข้อความขึ้นให้บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และถามว่า ท่านยืนยันจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ ผู้ที่เป็นลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าเกณฑ์ไม่ได้รับเงินในโครงการนี้ จะต้องกด ไม่เข้าร่วมมาตรการเราชนะ เพราะถ้าหากระบบตรวจพบภายหลังจะมีการเรียกเงินคืน

อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/922507

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart