สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง? มาดูกัน

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง? มาดูกัน

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง? มาดูกัน

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี

          ค่าลดหย่อน คือ “รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว” ซึ่งมาจากวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกว่า “วิธีเงินได้สุทธิ

 

อ้างอิง

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี 2565 : อัพเดทล่าสุด ครบทุกรายการ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart