สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง? มาดูกัน

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง? มาดูกัน

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดา มีอะไรบ้าง? มาดูกัน

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี

          ค่าลดหย่อน คือ “รายการที่กฎหมายกำหนดไว้ให้นำไปหักออกจากเงินได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว” ซึ่งมาจากวิธีการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่เรียกว่า “วิธีเงินได้สุทธิ

 

อ้างอิง

สรุปรายการค่าลดหย่อนภาษี 2565 : อัพเดทล่าสุด ครบทุกรายการ

 


สนใจวางแผนภาษี จัดทำบัญชี


 


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart