สรุปข่าวสารจากประกันสังคม และ กรมสรรพากร

สรุปข่าวสารจากประกันสังคม และ กรมสรรพากร

สรุปข่าวสารจากประกันสังคม และ กรมสรรพากร

  1. ประกันสังคมปรับลดเหลือ 75 บาท เดือนนี้เดือนสุดท้าย เริ่มเดือน ก.พ.-มี.ค.64
  2. กรมสรรพากรเลื่อนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากปกติ31.มี.ค.2564 ถึงวันที่ 30 มิ.ย 64 เฉพาะยื่นออนไลน์
  3. ขยายเวลาการยื่นภาษีรายเดือน ถึงวันสุดท้ายของเดือน เริ่ม ก.พ. – มิ.ย 64 เฉพาะยื่นออนไลน์เท่านั้น
  4. ปรับลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 64 ลด 90% และให้จัดเก็บจริงเหลือเพียง 10% ครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/a.1466643920224645/2650632458492446/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart