สรรพสามิตกับคราฟท์เบียร์ ทำไมถึงไม่เห็นด้วย?

สรรพสามิตกับคราฟท์เบียร์ ทำไมถึงไม่เห็นด้วย?

 

สรรพสามิตกับคราฟท์เบียร์ ทำไมถึงไม่เห็นด้วย?

ประเด็นแรกคือการสามารถเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เล็กลงด้วยตัวเอง ให้ลูกค้าไปทานที่บ้านได้ ซึ่งไม่เห็นด้วยเพราะอาจมีการทำให้เกิดการปนเปื้อนได้

ประเด็นที่สองคือขอให้ผู้นำเข้าสามารถแบ่งชำระภาษีสรรพสามิตเป็นงวดๆให้แก่ผู้ประกอบการคราฟท์เบียร์ เพื่อบรรเทาปัญหาสภาพคล่องไม่เห็นด้วยเพราะเสี่ยงในการเรียกเก็บภาษีภายหลัง เนื่องจากมีการนำสินค้านำเข้าที่ยังไม่ได้ชำระภาษีออกไปจำหน่าย ส่งผลให้การติดตามสินค้าให้มาชำระภาษีดำเนินการได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าบริโภคต่างๆ รวมถึงคราฟท์เบียร์ด้วย

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : สรรพสามิตกับคราฟท์เบียร์ ทำไมถึงไม่เห็นด้วย

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/business/2025115

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart