ลงทุนอะไรดี? ได้ 2 ต่อ! ต่อยอดเงินลงทุนด้วยกองทุนลดหย่อนภาษี

ลงทุนอะไรดี? ได้ 2 ต่อ! ต่อยอดเงินลงทุนด้วยกองทุนลดหย่อนภาษี

หากเราเป็นผู้มีรายได้ เราก็ต้องเตรียมวางแผนลดหย่อนภาษีให้ดี เพราะเมื่อถึงช่วงเวลาที่ต้องเสียภาษีเราจะได้จัดการได้อย่างคุ้มค่า กองทุนรวมลดหย่อนภาษีอย่าง SSF และ RMF นับเป็นตัวช่วยลดหย่อนภาษีตัวสำคัญ เพราะเราจะได้ทั้งลดหย่อนภาษี และต่อยอดเงินลงทุนไปพร้อม ๆ กัน

กองทุนลดหย่อนภาษีคืออะไร ssf rmf เลือกแบบไหนดี

วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก SSF และ RMF และมาดูกันว่ากองทุนไหนที่แนะนำให้ลงทุนในปีนี้

กองทุนรวมเพื่อการออม หรือ SSF (Super Savings Fund)

สำหรับใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2563 โดยลดหย่อนแบบปีต่อปี ซื้อปีไหน ก็ลดหย่อนปีนั้น ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 2563-2567”

กองทุนรวม SSF เป็นกองทุนที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี และส่งเสริมการออมไปในตัว ซึ่งสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ และไม่เกิน 200,000 บาท (และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

กองทุนรวม SSF ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี และไม่จำเป็นต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีก็ได้ แต่มีเงื่อนไข คือ เมื่อลงทุนแล้วจะต้องถือครองให้ครบ 10 ปีนับจากวันที่ซื้อ

วางแผนลงทุนกองทุนรวมลดหย่อนภาษี
 

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ RMF (Retirement Mutual Fund)

กองทุนรวม RMF เป็นกองทุนที่ให้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเช่นกัน โดยที่เราสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกินไม่เกิน 500,000 บาท

กองทุน RMF ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำ แต่มีการกำหนดความต่อเนื่องในการลงทุนและเงื่อนไขในการถือครอง คือ เมื่อเราเริ่มลงทุนแล้ว ก็จะต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี) ถือครองไม่น้อยกว่า 5 ปีนับตั้งแต่วันที่ซื้อครั้งแรก และขายได้ตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

เพื่อให้ผู้อ่านทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆ เราจึงทำสรุปเปรียบเทียบทั้งสองกองทุน ตามตารางด้านล่างนี้

กองทุน SSF รายละเอียด กองทุน RMF
ลดหย่อนได้ไม่เกิน 30% ของรายได้ แต่ต้องไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท สิทธิ์ลดหย่อนภาษี ลดหย่อนได้ 30% ของรายได้ และเมื่อรวมกับการออมเพื่อเกษียณอื่น ๆ* ต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ไม่มีขั้นต่ำ จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ ไม่มีขั้นต่ำ
หลากหลายสินทรัพย์ ทั้ง ตราสารหนี้ หุ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ สินทรัพย์ที่ลงทุน หลากหลายสินทรัพย์ ทั้ง ตราสารหนี้ หุ้นทั้งในและต่างประเทศ รวมไปถึงสินทรัพย์ประเภทอื่น ๆ
ถือครองไม่น้อยกว่า 10 ปี ระยะเวลาถือครอง อายุ 55 ปี และถือครบ 5 ปี นับแบบวันชนวัน
มีทั้งแบบจ่ายเงินปันผล และไม่จ่ายเงินปันผล นโยบายจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล

*เงินลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ ประกอบด้วย กองทุน SSF, กองทุน RMF, กบข., กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.), เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ

ถ้าหากใครที่กำลังสนใจในกองทุนรวมเหล่านี้อยู่ ก่อนจะตัดสินใจเลือกลงทุนกองทุนลดหย่อนภาษี เราขอให้ทุกท่านสำรวจตัวเองก่อนว่ารับความเสี่ยงได้แค่ไหน วัตถุประสงค์ของการลงทุนคืออะไร ลงทุนได้เป็นระยะเวลานานแค่ไหน แล้วค่อยมองหากองทุนที่มีลักษณะเหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตัวคุณ

ลงทุนอะไรดี? ได้ 2 ต่อ! ต่อยอดเงินลงทุนด้วยกองทุนลดหย่อนภาษี

เมื่อเตรียมพร้อมแล้ว เราก็มาเลือกกองทุนลดหย่อนภาษีกันเลย โดยกองทุนแนะนำของเราในช่วงโค้งสุดท้ายของปี 2566 มีดังนี้

กองทุนลดหย่อนภาษี ssf rmf แนะนำ

และหากใครต้องการลงทุนแต่ยังไม่มีบัญชีกองทุนรวมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา สามารถเปิดบัญชี และซื้อกองทุนรวม ผ่านแอปพลิเคชัน KMA krungsri app ได้เลย*

สุดท้ายนี้แม้ว่ากองทุนรวมจะเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยลดหย่อนภาษีพร้อมโอกาสสร้างความเติบโตให้กับพอร์ตลงทุน แต่ก็อย่าลืมว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีทุกครั้งก่อนตัดสินใจลงทุน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีในคู่มือการลงทุน ก่อนตัดสินใจลงทุน

  • SSF เป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการออม และ RMF ลงทุนเพื่อเกษียณอายุ ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
  • KFGBRANSSF, KFGBRANRMF, KFCLIMASSF, KFCLIMARMF, KFCMEGASSF, KFCMEGARMF, KFACHINSSF, KFACHINRMF PRINCIPAL iPROPEN-SSF, PRINCIPAL iPROPRMF ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
  • PRINCIPAL iPROPRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
  • PRINCIPAL iPROPRMF และ PRINCIPAL iPROPEN-SSF ผู้ลงทุนควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนทำการลงทุน

Cr. https://www.krungsri.com/th/krungsri-the-coach/taxes/tax-knowledge/save-tax-contributing-ssf-rmf


สนใจวางแผนภาษี จัดทำบัญชี


 


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart