รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีควรจด VAT มั้ย

รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปีควรจด VAT มั้ย

โดยปกติใครที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปีจะโดยบังคับให้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ไม่มีสิทธิเลือกต้องจดเท่านั้น) แต่สำหรับกิจการที่เพิ่งเปิดกิจการยอดขายยังน้อยอยู่รายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านบาทต่อปี เรามีสิทธิเลือกได้ว่าจะจด VAT หรือไม่จดก็ได้

สำหรับแนวคิดในเรื่องของการพิจารณาว่าจะจด VAT หรือไม่นั้นมีหลักคิดที่ไม่ยาก

  1. กิจการสามารถผลักภาระ VAT 7% ให้กับลูกค้าได้หรือไม่ เช่นสินค้า 100 บาท ถ้าเราจด VAT เราสามารถขายให้กับลูกค้าในราคา 100 + 7 ได้หรือไม่ กรณีนี้จะดีก็ต่อเมื่อกิจการมีอำนาจต่อรองกับลูกค้า ที่จะผลักภาระภาษีไปให้ลูกค้า กิจการจะได้ประโยชน์หากจด Vat เนื่องจากหลังจด Vat แล้วขอเคลมภาษีซื้อได้ ถ้าไม่สามารถผลักภาระ VAT 7% ให้ลูกค้าได้เราจะต้องขายสินค้า 100 บาทเท่าเดิม กิจการจะขาดทุนต้องควักเนื้อ 7% เพื่อจ่าย VAT ให้กับกรมสรรพากร ถ้าเกิดว่าจด Vat แล้วแต่กิจการไม่มีอำนาจต่อรองที่สูงพอ ไม่สามรถขึ้นราคาสินค้าได้ ต้องขายที่ราคาเดิม หมายถึงว่า กำไรของกิจการที่จะได้ก็จะหายไป 7%
  2. ในอนาคตรายได้เกิน 8 ล้านบาทอยู่แต่ เพียงแต่เพิ่มเริ่มเปิดบริษัทอยู่ในช่วงของการก่อสร้าง ตกแต่ง หรือซื้อเครื่องจักร ให้พิจารณาว่าเรามีภาษีซื้อเยอะมั้ย ถ้าเรามีภาษีซื้อมาก แล้วเราจด Vat กิจการจะได้ประโยชน์จากการสามารถเคลมภาษีซื้อนั้นได้ อย่างเช่น
  • กิจการซื้อมาขายไป สินค้าที่ซื้อเข้ามาจะมีภาษีซื้อที่ต้องจ่าย ต้นทุนในธุรกิจของเราก็จะมีภาษีซื้อมาก
  • ธุรกิจบริการบางอย่าง ต้นทุนส่วนใหญ่อาจจะเป็นเงินเดือนพนักงาน ต้นทุนในธุรกิจของเราก็จะมีภาษีซื้อน้อย

สรุปแนวคิดที่ว่ามา

                ในกรณีที่เราไม่ได้มีรายได้ถึง 1.8 ล้านบาท ให้ดูที่ความสามารถในการผลักภาระภาษีไปที่ลูกค้า ถ้ามีน้อยก็ไม่ต้องจด Vat ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าของกิจการหลังพิจารณาความเสี่ยงเหล่านี้ด้วย

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/รายได้ไม่ถึง-1-8-ล้านบาทต่/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart