รายงานภาษีซื้อแบบใหม่

รายงานภาษีซื้อแบบใหม่

รายงานภาษีมูลค่าเพิ่มแบบใหม่ 

(รายงานภาษีซื้อ)

เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2558 เป็นต้นไป

รายการอย่างน้อยที่ต้องมีในรายงานภาษีซื้อ สรุปได้ดังนี้

 

ส่วนหัวของรายงาน

1.คำว่า “รายงานภาษีซื้อ”

2.เดือนภาษี ปีภาษี

3.ชื่อผู้ประกอบการ

4.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

5.ชื่อสถานประกอบการ

6.สำนักงานใหญ่ หรือ สาขาที่

ส่วนเนื้อหาในรายงาน

1.ลำดับที่

2.วัน เดือน ปี ของใบกำกับภาษี

3.เลขที่/เล่มที่ ของใบกำกับภาษี

4.ชื่อผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ

5.เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการ

6.สถานประกอบการ “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขาที่”

7.มูลค่าสินค้า หรือบริการ

8.จำนวนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ้างอิง : https://www.lee-accounting.com/forums/topic/inputtaxreport

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart