ยื่น BOI ผ่าน E-Service

ยื่น BOI ผ่าน E-Service

 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564  BOI ได้ออกนโยบายให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นหนังสือ จดหมาย เอกสารต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยรายการที่สามารถทำได้มีดังนี้

ยื่นBOI ผ่าน e-Service

  1. e-Submission

ส่งจดหมาย/เอกสารทั่วไป ที่ไม่เกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

  1. e-Investment Promotion

ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน

  1. e-Tax

ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีนิติบุคคล

  1. RMTS

ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ

  1. Promotion Certificate System

งานบัตรส่งเสริม

  1. Single Window

ยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาติทำงาน

  1. Sourcing and Joint Venture

จัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ร่วมลงทุน

  1. e-Monitoring

รายงานความคืบหน้าโครงการ

  1. EMT

ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่  https://www.boi.go.th/index.php?page=index&language=en

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ยื่น BOI ผ่าน E-Service

อ้างอิง : https://www.boi.go.th/index.php?page=boi_online_services_form&language=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart