“ยื่นภาษี” ต้องเอายอดไหนมายื่น

“ยื่นภาษี” ต้องเอายอดไหนมายื่น

 

“ยื่นภาษี” ต้องเอายอดไหนมายื่น

รายได้ก่อนหัก หรือ หลังหัก ค่าใช้จ่าย ตอบสั้นๆ คือ ก่อนหักแต่ถ้าตอบตามหลักการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาวิธีคำนวณหลักมาจาก เงินได้สุทธิ ซึ่งเงินได้สุทธิ = เงินได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม ต้องใช้ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย เพราะกฎหมายกำหนดวิธีคำนวณไว้แล้ว และถ้าพูดให้เศร้ากว่านั้นกฎหมายกำหนดวิธีคำนวณค่าใช้จ่ายไว้ตามประเภทของเงินได้ที่เรามีทำให้เงินได้บางประเภทหักค่าใช้จ่ายได้น้อยมาก และอยากฝากไว้ว่าแยกระหว่างค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีกับค่าใช้จ่ายในชีวิตของเราด้วย เพราะค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีมีไว้เพื่อคิดคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายแต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตจริงของเรานั้น มันมีรายจ่ายภาษีซ่อนไว้ด้วย

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : “ยื่นภาษี” ต้องเอายอดไหนมายื่น

อ้างอิง : ยื่นภาษีบุคคลธรรมดา ต้องใช้ยอดไหนในการยื่นภาษี ก่อน หรือ หลังหักค่าใช้จ่าย (aommoney.com)

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart