มีบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน (บริษัทเปล่า) ต้องทำอย่างไร

มีบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน (บริษัทเปล่า) ต้องทำอย่างไร

มีบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน (บริษัทเปล่า) ต้องทำอย่างไร

มีคำถามจากผู้ประกอบการที่รับทำบัญชีมาว่าหากมีบริษัทแล้วไม่ดำเนินการ ควรปิดดีหรือไม่

ทางสำนักงานบัญชีของเราขอให้คำตอบ ดังนี้

ทางเลือกที่ 1 : เปิดบริษัทต่อไป

แต่ต้องทำบัญชีและส่งรายงานทุกปี แม้ว่าจะไม่มีรายการใดๆเกิดขึ้นเลยก็ตาม

สิ่งที่ต้องจ่ายทุกปี คือ ค่าทำบัญชี และค่าตรวจสอบบัญชี ประมาณปีละ 3,000 – 20,000 บาท

ทางเลือกที่ 2 : ปิดบริษัทไปเลย

ถ้าเปิดไว้แล้วไม่มีประโยชน์ใดๆ และไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายทางบัญชีรายปี ก็แนะนำให้จดทะเบียนปิดบริษัทดีกว่าคะ

โดยจ้างสำนักงานบัญชีดำเนินการปิดบริษัทให้ มีค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 10,000 – 20,000 บาท

ทางสำนักงานบัญชีของเราได้ชี้แนะแนวทางไว้เพียงเบื้องต้นเท่านั้น

อ้างอิง : มีบริษัทที่ไม่ได้ดำเนินงาน (บริษัทเปล่า) ต้องทำอย่างไร | บริษัท เอเชีย สมาร์ท คอนซัลติ้ง จำกัด (asiasmartconsulting.co.th)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart