มาตราการทางภาษีส่งเสริมกิจการโรงแรม

มาตราการทางภาษีส่งเสริมกิจการโรงแรม

มาตรการจากกรมสรรพากร

 • รายจ่ายในการพัฒนา
 • รายจ่ายในการต่อเติม
 • รายจ่ายในการปรับปรุง
 • รายจ่ายในการขยายกิจการ
 • รายจ่ายที่เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารและเฟอร์นิเจอร์ (Build-in) ในการประกอบกิจการโรงแรม (ตามกฎหมายว่าด้วยการโรงแรม)

สามารถนำมาใช้เป็นรายจ่ายของกิจการได้ 1.5 เท่า ของรายจ่ายที่จ่ายจริง

(เมื่อจ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2563 และพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ ภายใน 31 ธ.ค. 2563)

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. โรงแรมตั้งอยู่ในประเทศไทย
 2. สามารถหักรายจ่ายได้เพิ่มอีก 0.5 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเมื่อทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2563
 3. ต้องไม่ได้รับสิทธิทางภาษีตามมาตรการอื่นร่วมด้วยไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 4. ต้องไม่นำทรัพย์สินไปใช้ในกิจการ BOI หรือกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือกิจการในเขต EEC ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
 5. มีการจัดทำแผนการลงทุนและแผนการจ่ายเงินพร้อมทั้งแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากร
 6. หากได้ใช้สิทธิทางภาษีไปแล้วต่อมาไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้สินสุดสิทธิในรอบระยะเวลานั้น และต้องดำเนินการปรับปรุงรายจ่ายที่ขอใช้สิทธิไปย้อนหลังถึงวันเริ่มต้นที่ใช้สิทธิเสมือนว่าไม่เคยใช้สิทธิทางภาษีตามมาตรการนี้มาก่อน

มาตรการจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

กิจการโรงแรมได้รับการยกเว้นเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สำหรับผู้ประกอบการที่ตั้งอยู่พื้นที่ 55 จังหวัดเมืองรอง

ได้แก่ เชียงราย พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ลำพูน อุตรดิตถ์ ลำปาง แม่ฮ่องสอน พิจิตร แพร่ น่าน กำแพงเพชร อุทัยธานี พะเยา อุดรธานี อุบลราชธานี หนองคาย เลย มุกดาหาร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สกลนคร นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บึงกาฬ กาฬสินธุ์ ยโสธร หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ ลพบุรี สุพรรณบุรี นครนายก สระแก้ว ตราด จันทบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง สตูล ชุมพร ระนอง นราธิวาส ยะลา และปัตตานี

อ้างอิง : ttps://www.iliketax.com/มาตราการทางภาษีส่งเสริ/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart