มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ต้องไม่พลาดใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ต้องไม่พลาดใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

“ทุกคนที่มีรายได้ ย่อมมีหน้าที่ ที่จะต้องเสียภาษี”

ยิ่งใครมีรายได้มากก็ย่อมต้องเสียภาษีมาก พอมานั่งคำนวณดูแล้วเป็นรายจ่ายที่มีอัตราสูงพอดูเลย แต่รัฐบาลเองก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้น มีการออกกฎหมายที่ให้สิทธิประโยชน์กับผู้มี เงินได้ทุกคนในการลดหย่อนภาษี แถมยัง สอดแทรกกลยุทธ์ให้เหล่ามนุษย์เงินเดือน ทั้งหลายได้ประหยัดภาษีไปพร้อมกับการลงทุน ระยะยาวและการวางแผนทางการเงินเพื่อ วัยเกษียณ ได้อีกด้วย

เริ่มต้นศึกษาสิทธิประโยชน์ได้ใน
“3 ขั้นตอนวางแผนภาษีฉบับมนุษย์เงินเดือน”

1ประเมินเงินได้เพื่อคำนวณภาษี

เริ่มต้นง่ายๆ ตั้งแต่ต้นปีด้วยการนำเงินเดือนของปีที่ผ่านมาและโบนัสที่ได้รับ มาคำนวณดูว่า รายได้เราทั้งปีเป็นเท่าไหร่ จากนั้นคาดการณ์รายได้ที่น่าจะ เพิ่มขึ้นในปีนี้ เพื่อประเมินเงินได้และคำนวณว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่

ตัวอย่างการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ถ้า A มีรายได้ต่อเดือน 55,000 บาท ได้รับโบนัสอีก 340,000 บาท จะมีการคำนวณภาษีดังนี้

2ศึกษาสิทธิลดหย่อนภาษี

แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • สิทธิลดหย่อนขั้นพื้นฐานของชีวิต เพื่อลดภาระส่วนตัว เรื่องบ้าน เรื่องเกี่ยวกับบุตรและพ่อแม่ เป็นต้น
  • สิทธิลดหย่อนเพื่อการออมและลงทุน เพื่อช่วยวางแผนภาษีและวางแผนยามเกษียณไปด้วยในตัว โดยเป็นการออม และลงทุนในกองทุนประกันสังคม กองทุน กบข. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม LTF RMF และประกันชีวิต
  • สิทธิลดหย่อนเพื่อการบริจาคเงินให้องค์กรการกุศลหรือสนับสนุนการศึกษา

3วางแผนการออมและลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษี

ทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่เราได้อยู่แล้ว และใช้สิทธิลดหย่อนเพิ่มเติมจากการออมและลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และประกันชีวิต โดยคำนวณว่าจะใช้สิทธิเป็นจำนวนเงินอย่างละเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม กับฐานะการเงินของเรา ไม่ควรออมและลงทุนมากเกินไปจนลืมสำรองเงินสดไว้เผื่อกรณีฉุกเฉิน หลังจากวางแผนได้ เรียบร้อยแล้ว ก็ควรสร้างวินัยทางการเงินด้วยการทยอยลงทุนอย่างต่อเนื่อง

การวางแผนใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพร้อมๆ ไปกับการสร้างความมั่งคั่ง ทางการเงินเป็นสิ่งที่ทำควบคู่กันได้ ซึ่งมนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เพียงแค่ต้องศึกษาข้อมูลให้ครบถ้วน และอย่าลืมอัพเดทสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างสม่ำเสมอ การวางแผนทางการเงินง่ายๆ แค่นี้ ก็ช่วยให้เราได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และต่อยอดความมั่งคั่งได้อย่างสูงสุด
Cr : https://www.set.or.th/set/financialplanning/lifeevent.do?name=lifeevent_detail_tax-1&innerMenuId=13

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart