มนุษย์เงินเดือนมีรายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี ?

มนุษย์เงินเดือนมีรายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี ?

 

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี ?

เงินเดือนเท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี เป็นสิ่งที่มนุษย์เงินเดือนหน้าใหม่ยังสงสัย เพราะไม่เคยยื่นภาษีหรือทำความเข้าใจอย่างจริงจังมาก่อน

“เงินได้” กับ “เงินได้สุทธิ” ไม่เหมือนกัน เพราะเงินได้คือ ส่วนของรายได้ทั้งหมดที่เราได้รับตลอดปีที่ผ่านมา เช่น เงินเดือน เงินโบนัส เงินปันผลต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งเราจะต้องทำการยื่นภาษีในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของเดือนถัดไป เช่น เราต้องยื่นแบบแสดงภาษีภายในเดือนมีนาคม 2564 นั่นหมายความว่าเราจะคิดจากรายได้ทั้งหมดในปี 2563 แล้วค่อยนำมาหักค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าลดหย่อนทีหลังจึงกลายเป็น “เงินได้สุทธิ”

ซึ่งบางคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างว่า ถ้าเงินเดือนไม่ถึง 26,000 บาท ไม่เสียภาษี แล้วทำไมต้องถึง 26,000 บาท จริง ๆ แล้ว มันหมายถึงแค่ส่วนของเงินเดือนหรือไม่ ?

การคำนวณภาษีคิดจาก “เงินได้” และวิธีการคำนวณเงินได้ขั้นต้น สำหรับมือใหม่เพื่อเช็คว่าจริง ๆ แล้ว ต้องเสียหรือไม่ต้องเสียภาษี มาจาก “รายได้” เพราะการที่เราต้องเสียภาษีก็เพราะว่ามีรายได้นั่นเอง

ก่อนอื่นที่ต้องรู้เลย ก็คือ ตามอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ใช้ในการคำนวณภาษีกำหนดว่า บุคคลที่มีเงินได้สุทธิไม่เกิน 150,000 บาท ต้องยื่นภาษีแต่ไม่ต้องเสียภาษี นั่นหมายความว่า บุคคลที่มีเงินได้สุทธิตั้งแต่ 150,001 บาทขึ้นไปนั้นต้องเสียภาษี

ตัวอย่าง

จากเงินได้สุทธิที่เกินมา 150,001 บาท ที่มาจากเงินได้ (เงินเดือน+เงินโบนัส+เงินได้อื่น ๆ )

นั้นถูกหักในส่วนของคค่าใช้จ่ายส่วนตัวมา 100,000 บาท

หักค่าลดหย่อนส่วนตัวอีก 60,000 บาท

และหักเงินสะสมกองทุนประกันสังคมอีก 9,000 บาท

นั่นคือรายได้จริงจำนวน 150,001+100,000+60,000+9,000 = 319,001 บาท ซึ่งหมายความว่าถ้าหากเรามีรายได้จากส่วนต่าง ๆ ทั้งเงินเดือน เงินโบนัส และเงินได้อื่น ๆ รวม 319,001 บาท ขึ้นไปถึงจะต้องเสียภาษีนะ แต่อาจจะดูเป็นก้อนรวมชัดเจนกว่า เพราะเงินได้ไม่ได้มาจากแค่เงินเดือนเท่านั้น ถ้าอยากดูแบบเฉลี่ยต่อเดือนก็สามารถเอา 319,001 หาร 12 เดือน ได้ประมาณ 26,583 บาท

ซึ่งการเป็นมนุษย์เงินเดือน ฝ่ายบุคคลจะช่วยอำนวยความสะดวกในการกรอกข้อมูล รายได้ในเบื้องต้นการจัดการกับรายได้จากบริษัทจึงไม่ยากนัก เพียงแต่เราต้องมีหน้าที่ในการเพิ่มเติมในรายละเอียดอื่น ๆ เช่น เงินได้จากช่องทางอื่นที่บริษัทไม่ได้รับรู้ หรือการลดหย่อนอื่น ๆ นอกจากเงินประกันสังคมที่ถูกหักไปในแต่ล่ะเดือน

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : มนุษย์เงินเดือนมีรายได้เท่าไหร่ถึงต้องเสียภาษี ?

อ้างอิง : https://www.moneybuffalo.in.th/tax/%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart