ภาษีเหมาจ่ายคืออะไร

ภาษีเหมาจ่ายคืออะไร

ภาษีเหมาจ่ายคืออะไร

ถ้าบุคคลธรรมดามีรายได้ทางอื่นนอกเหนือจากเงินเดือน การนำรายได้ทางอื่นทั้งหมดที่มิใช่เงินเดือนโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมารวมกันแล้วไปคูณด้วย0.5%  เรียกว่าภาษีเหมาจ่าย

ซึ่งการคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายนี้ มีข้อดีคือการคำนวณภาษีง่ายและสะดวก ไม่ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายและไม่ต้องเก็บหลักฐานค่าใช้จ่ายให้ยุ่งยาก เหมาะกับผู้ประกอบหรือร้านค้าออนไลน์ที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีรายได้มากกว่า 1 ล้านบาทต่อปี ตัวอย่าง เช่น คุณมิ้นต์มีรายได้จากการขายของออนไลน์ 1 ล้านบาท เมื่อคำนวณภาษีด้วยวิธีเหมาจ่ายโดยนำรายได้ 1 ล้านบาท คูณ 0.5% เท่ากับ 5,000 บาท

เมื่อเปรียบเทียบการคำนวณภาษีแบบธรรมดา และภาษีแบบเหมาจ่าย จะเห็นว่าคุณมิ้นต์จ่ายภาษีแบบเหมาจ่ายต่ำกว่าภาษีแบบธรรมดา ถึง 6,500 บาท (ภาษีแบบธรรมดา 11,500 บาท, ภาษีเหมาจ่าย 5,000 บาท)

การจัดการและวางแผนภาษีเป็นสิ่งที่จำเป็นกับผู้ประกอบการ เพราะการทำบัญชีและจัดการภาษี นอกจากจะมองเห็นกำไร และรายได้ เพื่อจัดการการลงทุนในธุรกิจแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายกิจการ เช่น การขอสินเชื่อ การหาหุ้นส่วนมาลงทุนในธุรกิจ และการขยายธุรกิจจนกระทั่งจดทะเบียนเป็นบริษัท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ และสร้างความมั่นคงในกิจการ

อ้างอิง : แม่ค้าออนไลน์จ๋า เปลี่ยนจากภาษีธรรมดาเป็นภาษีเหมาจ่ายไหม – (peakaccount.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart