ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย กรณีแจกสินค้าเพื่อส่งเสริมการขายและการโฆษณา

การส่งเสริมมีหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมอีเว้นท์ต่างๆรวมถึงการแจกสินค้าของตัวเองด้วย โดยเฉพาะอะไรต่างๆที่มีต้นทุนเกี่ยวกับสินค้า หรือเงินสดเข้ามาเกี่ยวข้อง จะต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรึเปล่า แล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ เราจะแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้

  1. กรณีที่บริษัทจัดรายการส่งเสริมการขายให้ ผู้แทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายรายย่อย ที่มีจุดประสงค์เพื่อนำไปขายต่อ บริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3
  2. กรณีที่บริษัททำการส่งเสริมการขายในทำนอง รางวัลในการประกวด การแข่งขัน การชิงโชค หรืออะไรทำนองเดียวกันนี้ บริษัทจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 5
  3. กรณีที่บริษัทจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการ โดยบริษัทจะต้องรู้อยู่แล้วว่าผู้ประกอบการรายนี้จะนำสินค้าไปใช้ในกิจการของตนโดยไม่ใช่การขายต่อ เช่น ถ้าเราเป็นบริษัทน้ำดื่น แล้วจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ ร้านอาหาร โรงแรม ผับ หรือลานเบียร์ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการไปใช้ในกิจการ ทางบริษัทจะไม่ต้องเสียเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

อ้างอิง : https://rd.go.th/26556.html

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart