ภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าของกิจการ เสียจริงหรือไม่ ?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าของกิจการ เสียจริงหรือไม่ ?

ภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าของกิจการ เสียจริงหรือไม่ ?

  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Vat 7% ทำไมถึงต้องเก็บ ?

เพื่อแบ่งภาระในการเก็บภาษีของรัฐบาล ภาษีมูลค่าเพิ่มจะเก็บจากลูกค้าหรือผู้บริโภค คือ ราคาของ*7% +ราคาของ = ราคาของที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น ซื้อของ 100 บาท 100*7% + 100 =107 100 คือ ราคาของสินค้า 7   คือ ภาษี ที่จะเสียให้รัฐบาล

  • ภาษีซื้อกับภาษีขายต่างกันยังไง

ภาษีซื้อ เกิดจากการที่เราไปซื้อของหรือสินค้าต่างๆนั้นจะเป็นภาษีซื้อ

ภาษีขาย เกิดจากการที่เราขายสินค้าได้และต้องนำส่งให้กรมสรรพากร

  • คิดภาษีมูลค่าเพิ่มยังไง

วิธีการคิด ภาษีขาย – ภาษีซื้อ = ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องเสียหรือได้คืน

ถ้าเดือนนั้นกิจการซื้อของมากกว่าขายของในเดือนนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะไม่ต้องเสีย

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น เป็น การเรียกเก็บจากผู้บริโภค และกิจการมีหน้าที่เพียงนำส่งเท่านั้น

อ้างอิง : ภาษีมูลค่าเพิ่ม เจ้าของกิจการ เสียจริงหรือ ? | Accountingcenter.co

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart