ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

มีเงินในบัญชีเท่าไหร่ ถึงเริ่มโดนภาษีดอกเบี้ย

เราจะเริ่มภาษีดอกเบี้ยเมื่อได้ดอกเบี้ยเกิน 20,000 (กรณียินยอมส่งข้อมูลให้สรรพากร) ซึ่งเงินในบัญชีเท่าไหร่ที่จะโดนนั้นขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยที่เราได้รับ หรือบัญชีนั้นจ่ายตามตารางด้านล่างนี้เลย

มูลค่าเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ย
4,000,000 0.50% 20,000
2,666,667 0.75% 20,000
1,666,667 1.20% 20,000
1,333,333 1.50% 20,000
1,250,000 1.60% 20,000
1,000,000 2% 20,000

ถ้าสรรพากรเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรก เราจะเสีบภาษีเท่าไหร่

ถ้าสรรพากรเริ่มเก็บภาษี ดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท เราจะถูกหัก “ภาษีหัก ณ ที่จ่าย” ตั้งแต่บาทแรกที่ได้ดอกเบี้ยมาในอัตรา 15% ทันที โดยหากใช้อัตราดอกเบี้ยธนาคารเฉลี่ยในปัจจุบันที่ 0.75% ต่อปี จะได้ผลตามตารางด้านล่างนี้

มูลค่าเงินฝาก

ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย ได้รับดอกเบี้ย

 

คิดภาษีแบบ

ยกเว้น 20000 บาทแรก

คิดภาษีตั้งแต่บาทแรก
50,000 0.75% 375 56.25
100,000 0.75% 750 112.5
200,000 0.75% 1,500 225
500,000 0.75% 3,750 562.5
1,000,000 0.75% 7,500 1,125
2,000,000 0.75% 15,000 2,250
5,000,000 0.75% 37,500 5,625 5,625

 

ทำไมสรรพากรต้องเก็บภาษีตั้งแต่บาทแรก แม้ผลกระทบจะไม่ได้เยอะ

เนื่องจากธนาคารหรือบุคคลที่พยายามหลีกเลี่ยงการเสียภาษีเป็นจำนวนมาก โดยทำการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ให้ได้รับดอกเบี้ยตามปกติ พอเมื่อดอกเบี้ยสะสมใกล้เกิน 20,000 บาท ก็จะทำการปิดบัญชีรับดอกเบี้ยสะสมไป และทำการเปิดบัญชีใหม่ เพื่อให้ยอดเงินในบัญชีในส่วนของดอกเบี้ยนั้นไม่ถูกนับเกิน 20,000 บาท ทำให้ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ถือเป็นการหลบเลี่ยงภาษี

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้สรรพากรจึงปรับเปลี่ยนวิธีจากการหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นหักทุกบัญชีที่ไม่ส่งข้อมูลมาให้สรรพากร ส่วนบัญชีที่ลงทะเบียนยินยอมส่งข้อมูลจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีดอกเบี้ย กรณีดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาท

ประชาชนส่วนใหญ่นั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย เรื่องนี้ถูกออกแบบมาเก็บภาษีกับคนที่มีเงินเยอะ และจงใจหลบเลี่ยงภาษีนั้นเอง

หากลงทะเบียนยินยอมไม่ทันก็ยังสามารถนำไปรวมรายได้เสียภาษีสิ้นปีได้

เนื่องจากภาษีดอกเบี้ยนั้นเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย จึงสามารถเลือกนำไปยื่นรวมกับรายได้เพื่อนำไปคำนวณรวมเสียภาษีตอนสิ้นปีได้ ดังนั้นหากใครที่มีรายได้ ฐานต่ำกว่า 15% และมีดอกเบี้ยไม่สูงมาก หากเรานำดอกเบี้ยที่เราได้ไปยื่นรวมกับรายได้ตอนสิ้นปีของเรา อาจได้เงินคืนภาษีมา ณ สิ้นปี แต่ก็จะเสียผลประโยชน์ยกเว้นภาษีกรณีดอกเบี้ยไม่เกิน 20,000 บาทไป ดังนั้นหากใครได้รับดอกเบี้ยน้อยอยู่แล้วควรลงทะเบียนยื่นข้อมูลให้๔กต้องนั้นเอง

 

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อ้างอิง : สรุป ภาษีดอกเบี้ยใหม่ เงินฝากออมทรัพย์ – Money Buffalo

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart