ภาษีความหวาน การเก็บภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย

ภาษีความหวาน การเก็บภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย

ภาษีความหวานเป็นความคิดจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่เสนอให้เก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล โดยมีเป้าหมายที่จะลดปริมาณน้ำตาลที่คนไทยบริโภคต่อวันให้ลดลงโดยการเก็บภาษี ซึ่งผลที่ออกมาก็ดีตามที่คาดการณ์ไว้ เพราะเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ ก็ได้ลดปริมาณน้ำตาลเพื่อที่จะเสียภาษีส่วนนี้น้อยลง ทำให้น้ำตาลที่บริโภคเข้าไปลดลงตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น เครื่องดื่นที่มีน้ำตาลไม่เกิน 6 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร จะไม่เสียภาษี ในขณะที่เครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากกว่า 10 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตรจะเสียภาษีมากกว่าอัตราก่อนหน้าถึง 400% ทำให้ผู้ผลิตหันมาผลิตผลิตภัณฑ์น้ำตาล 0% และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (น้ำตาลน้อย) กันมากขึ้น

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ภาษีความหวาน การเก็บภาษีเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนไทย

อ้างอิง : https://www.bbc.com/thai/thailand-49115597

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart