พระต้องเสียภาษีไหม ?

พระต้องเสียภาษีไหม ?

 

พระต้องเสียภาษีไหม?

พระเป็นผู้เสียภาษีได้ไหม

ถึงเราจะมองว่าพระตัดแล้วซึ่งทางโลก แต่กฎหมายไม่ได้มองแบบนั้น กฎหมายยังคงมองว่าพระภิกษุยังคงเป็นบุคคลธรรมดา ตามกฏหมายอยู่ ดังนั้นถ้าพระมีรายได้ พระก็จะพ่วงตำแหน่ง ผู้เสียภาษีไปด้วย

 

พระจะมีรายได้ได้อย่างไร

ใช้หลักพื้นฐานง่ายๆว่า บุคคลธรรมดาคนนั้นมีรายได้ที่ต้องเสียภาษีไหม ซึ่งพระก็อาจจะมีรายได้ที่ต้องเสียภาษี เช่น

รายได้จากการสอนหนังสือ บรรยายธรรมในองค์กรเอกชนบางองค์กร ได้รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

 

ทำไมไม่เคยเห็นพระรูปไหนเสียภาษีเลย

ถ้าเงินทีพระได้รับเป็นเงินทำบุญที่ญาติโยมบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการศาสนาแบบนี้จะเป็นเงินได้ที่ต้องได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้ว

ที่พระไม่ต้องเสียภาษีไม่ใช่เพราะว่ามีสถานะเป็นพระ แต่เป็นเพราะเงินที่พระได้รับนั้นเป็นเงินที่ได้รับการยกเว้นภาษีนั่นเอง ดังนั้นเลยไม่จำเป็นต้องเสียภาษี แต่ถ้าพระมีรายได้นอกเหนือจากการทำบุญ พระก็จะต้องเสียภาษีเช่นกัน

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : พระต้องเสียภาษีไหม

อ้างอิง : https://www.myaccount-cloud.com/Article/Detail/119364

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart