พนักงานยักยอกทรัพย์ นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ย

พนักงานยักยอกทรัพย์ นำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้มั้ย

พูดสั้นๆกันเลยว่า “ได้” โดยจะมีเงื่อนไขและกรณีแบ่งเป็น 2 แบบ โดยแบ่งเป็น มีประกันหรือสัญญาคุ้มครองความเสียหายนั้น และไม่มี

มีการทำประกันหรือสัญญาคุ้มกัน ——–> ชะลอการรับรู้รายการจนกว่าจะได้รับเงินชดเชย ———->ค่าเสียหาย>เงินชดเชย ——-> รับรู้ส่วนต่างเป็นรายจ่าย ————> ค่าเสียหาย<เงินชดเชย –> รับรู้ส่วนต่างเป็นรายได้

ไม่มีการทำประกันหรือสัญญาคุ้มกัน ———> บันทึกรายจ่ายทันทีในรอบบัญชีที่เกิดความเสียหาย ———> เมื่อได้รับคืนให้บันทึกเป็นรายได้ในรอบบัญชีที่ได้รับคืน

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/พนักงานยักยอกทรัพย์นำม/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart