ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT คือ ธุรกิจที่ทางภาครัฐกำหนดว่า ถ้าคุณทำธุรกิจประเภทดังต่อไปนี้ ต่อให้มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี ก็ไม่ต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT มาเช็คกันธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจแบบไหน

 1. การให้บริการ เช่น การจัดแข่งกีฬาสมัครเล่น
 2. การขาย เช่น ปลาป่น อาหารสัตว์
 3. การาค้าขายปุ๋ย
 4. การขายพืชผลทางการเกษตรภายในราชอาณาจักร
 5. การขายยาหรือเคมีภัณฑ์ พืชสัตว์ ใช้บำรุงและกำจัด
 6. การค้าขายสัตว์ มีชีวิตและไม่มีชีวิต
 7. สินค้าหรือบริการที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้าน/ปี
 8. การให้บริการทางวิจัยและวิชาการ
 9. การให้บริการเช่าอสังหาริมทรัพย์
 10. การให้บริการผู้ประกอบโรคศฺลปะ
 11. การให้บริการนักแสดงสาธารณะ
 12. การนำเข้าสินค้า
 13. การให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ
 14. การให้บริการขนส่งในประเทศ
 15. การให้บริการรักษาพยาบาล
 16. การขายสินค้าและบริการ เพื่อประโยชน์แก่ศาสนาและการกุศล
 17. การให้บริการตามสัญญาจ้างแรงงาน
 18. การให้บริการ สถานศึกษาราชการและเอกชน
 19. การให้บริการงานทางด้สนศิลปะ วัฒนธรรม
 20. การให้บริการ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ สวนสัตว์
 21. การให้บริการของราชการท้องถิ่น
 22. การขายสินค้าและบริการให้แก่รัฐโดยไม่หักรายจ่าย
 23. การขายสลากกินแบ่งของรัฐบาล
 24. การขายแสตมป์ไปราณีย์ อากร
 25. การให้บริการสีข้าว
 26. การค้าขาย หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2626627264226299/2626633657558993

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart