ประเภทของใบกำกับภาษี มีกี่ประเภท?

ประเภทของใบกำกับภาษี มีกี่ประเภท?


ประเภทของใบกำกับภาษี มีกี่ประเภท?

ประเภทของใบกำกับภาษี มีดังต่อไปนี้

1. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

       1.1 การจัดทำใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป

       1.2 การยกเลิกใบกำกับภาษีฉบับเดิม เพื่อออกฉบับใหม่

        1.3 การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

2. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

3. เอกสารอื่นที่ถือเป็นใบกำกับภาษี

       (1) ใบเพิ่มหนี้

       (2) ใบลดหนี้

       (3) ใบเสร็จรับเงินที่ส่วนราชการออกให้ในการขายทอดตลาด

       (4) ใบเสร็จรับเงินของกรมสรรพากร กรมศุลกากร หรือกรมสรรพสามิต เฉพาะส่วนที่เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

บทความโดย: กรมสรรพากร


สนใจวางแผนภาษี จัดทำบัญชี


ปรึกษาฟรี! โทร 064-374-6472
หรือ กดปุ่มโทรออก

รับโปรโมชั่นพิเศษ
แอค LINE ID : @accprotax


ส่วนหนึ่งของผลงานดูแลลูกค้าที่มอบความไว้วางใจให้แอคโปรแท็ค (AccProTax) ดูแล จนลูกค้าประทับใจในบริการ และยกนิ้วให้

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart