ประกันสังคมมาตรา33 ลดเก็บเงินสมทบเหลือ75บาท

ประกันสังคมมาตรา33 ลดเก็บเงินสมทบเหลือ75บาท

อัพเดทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จากรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเห็นชอบสำหรับมาตรการในช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ลดส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง จาก 3% หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เหลือ 5 % หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 75 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม)

ทั้งนี้ ในส่วนของนายจ้างยังคงส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 3% หรือ ส่งเงินสมทบสูงสุด 450 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม) โดยรายละเอียดทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะแถลงหลังจากการประชุมครม.เสร็จสิ้น  สำหรับผู้ประกันกันตนตามมาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาทต่อเดือน จากเดิมต้องส่งเงินสมทบ 432 บาทต่อเดือน จะทำให้นายจ้าง จำนวน 4.86 แสนราย รวมถึงผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 11.64 ล้านราย ผู้ประกันตนมาตรา 39 จำนวน 1.83 ล้านราย ลดภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งจะทำให้มีเงินหมุนเวียนในเดือนมกราคม -มีนาคม 2564 รวม 23,119 ล้านบาท

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ประกันสังคมมาตรา33 ลดเก็บเงินสมทบเหลือ75บาท

อ้างอิง : https://www.prachachat.net/politics/news-601514

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart