บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแตกต่างกันอย่างไร

บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลแตกต่างกันอย่างไร

มาดูการเปรียบเทียบ ความแตกต่างของการทำธุรกิจบุคคล กับ นิติบุคคล เพื่อจะเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในการประกอบธุรกิจ

บุคคลธรรมดา

 • มีความคล่องตัวสูงตัดสินใจได้รวดเร็ว
 • ทำรายงานเงินสดรับ-จ่าย (เฉพาะผู้มีเงินได้มาตรา40(50)-40(8) )
 • เงินลงทุนจากเจ้าของ
 • รับผลกำไร ขาดทุนเพียงผู้เดียว
 • เจ้าของรับผิดชอบหนี้สินที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
 • เสียภาษีตามอัตราก้าวหน้า (0%-35%)

นิติบุคคล

 • การตัดสินใจต่างๆต้องผ่านการประชุมใช้เวลานาน
 • ทำบัญชีตามมาตราฐานและมีผู้ตรวจสอบและรับรอง
 • เงินลงทุนจากหุ้นส่วน
 • รับผลกำไรแบ่งตามสัดส่วน
 • ผู้ถือหุ้นรับผิดชอบในหนี้สินเฉพาะมูงค่าหุ้นที่เป็นเจ้าของ
 • เสียภาษีโดยคิดจากกำไร (15%-20%)โรงบาลรามคำแหง

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/a.1466643920224645/2659482537607438/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart