บิลเงินสด / บิลที่ใช้ไม่ได้ ทิ้งเลยหรือบันทึกบัญชีดี

บิลเงินสด / บิลที่ใช้ไม่ได้ ทิ้งเลยหรือบันทึกบัญชีดี

ถ้าปัจจุบันนี้คุณยังทำกับเอกสารบิลพวกนี้โดยการโยนทิ้งไม่บันทึกบัญชี ผมบอกได้เลยว่าคุณกำลังทำบางอย่างผิดพลาดอย่างร้ายแรงมากเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันว่าเพราะอะไรเราถึงควรบันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทุกรายการแม้ว่ารายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้

  1. เมื่อคุณจ่ายค่าใช้จ่ายไปแล้ว แต่ไม่ได้บันทึกบัญชีจะทำให้เงินของกิจการไม่ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้กิจการมีบัญชี “เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ” เพราะเงินกิจการหายไปแต่ไม่มีเอกสารบันทึกบัญชีทำให้กรรมการต้องรับผิดชอบเงินที่หายไปด้วยการทำเป็นเงินให้กรรมการกู้ยืม
  2. แม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ช่วยทำให้เราเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง แต่การที่เราบันทึกค่าใช้จ่ายลงไปในบัญชีของกิจการจะช่วยทำให้กำไรสะสมของกิจการลดลง ทำให้เราประหยัดภาษีเงินหัก ณ ที่จ่ายเงินปันผลได้ถึง 10% ของเงินปันผลที่จ่าย

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : บิลเงินสด / บิลที่ใช้ไม่ได้ ทิ้งเลยหรือบันทึกบัญชีดี

อ้างอิง : บิลเงินสด / บิลที่ใช้ไม่ได้ ทิ้งเลยหรือบันทึกบัญชีดี | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart