บริษัทไม่มีเงินสดแต่ทำไมมีหนังสือขอความร่วมมือให้จ่ายปันผล

บริษัทไม่มีเงินสดแต่ทำไมมีหนังสือขอความร่วมมือให้จ่ายปันผล

หลายบริษัทช่วงนี้อาจได้รับหนังสือขอความร่วมมือให้จ่ายเงินปันผลจากสรรพากร ตอนนี้ไม่มีเงินสดเลยจะจ่ายได้อย่างไร

โดยปกติเงินปันผลจะถูฏจ่ายจากกำไรสะสม การได้รับหนังสือขอความร่วมมือดังกล่าว อาจจมาจากหลายสาเหตุโดยหนึ่งในนั้นคือการที่บริษัทมีกำไรสะสมสูง และมิได้จ่ายปันผลหลายปี โดยหลัดการทั่วไปเมื่อบริษัทมำกำไรสะสมจำทำดังนี้

1.นำมาจ่ายปันผลให้ถือผู้ถือหุ้น ตามสัดส่วนเงินลงทุน

2.นำไปต่อยิดลดลงทุนเพิ่มขึ้นเติม เช่น ซื้อเครื่องจักร ซื้ออุปกรณื เป็นต้น

3.เก็บเงินสดไว้เพิ่อใช้ในการบริหารงาน

4.จ่ายไม่ได้ เนื่องจากไม่มีเงินสดอยู่ในมือ แต่อยู่ในรูปของสินทรัพย์ประเภทอื่น เช่น ลูกหนี้(ที่เก็บเงินยังไม่ได้) หรือเงินกู้ยืมกรรมการ เป็นต้น

กรณีที่กิจการไม่สามารถจ่ายได้โดยมีกำไรสะสมสูงโดยไม่มีเงินสดจริงๆ แต่มีเงินกู้ยืมกรรมการ อาจเกิดจาก

  • มีสัญญาเงินกู้ยืมกรรมการจริง
  • กรรมการนำเงินบริษัทไปใช้ส่วนตัวผิดวัตถุประส่งค์โดยไม่เสียภาษี

ดังนั้นในความเป็นจริงเมื่อจัดตั้งบริษัทแล้วกรรมการมิควรมีอำนวจในการนำเงนิของบริษัทไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว หากต้องการให้กรรมการนำเงินไปใช้ ควรใช้วิธีจ่ายปันผลตั้งแต่แรก เมื่อทราบเช่นนี้แล้วผู้ประกอบการาควรตรวจสอบงบการเงินของตนเองเบื้องต้นว่ามีกำไรสะสมสูงโดยที่ไม่มีการลงทุนหรือไม่อยู่สม่ำเสมอ

อ้างอิง : https://www.facebook.com/EasyAccountingThailand168/photos/pcb.828894754607967/828893857941390

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart