บริษัทซื้อรถหรูควรเลือกจ่ายแบบไหน

บริษัทซื้อรถหรูควรเลือกจ่ายแบบไหน

บริษัทซื้อรถหรูควรเลือกจ่ายแบบไหน

  • รูปแบบค่าใช้จ่าย

เช่าซื้อหักในรูปแบบค่าเสื่อมราคา ลีสซิ่งหักในรูปแบบค่าเช่า

  • จำนวนค่าใช้จ่ายบที่หักได้ต่อปี

เช่าซื้อค่าเสื่อมราคาหักปีละ 200,000 บาทจำนวน 5ปี คิดค่าเสื่อมได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ลีสซิ่งค่าเช่าหักได้ปีละ 432,000  บาท เช่าเดือนละไม่เกิน 36,000 บาท

  • กรรมสิทธ์รถ

เช่าซื้อเมื่อครบกำหนดกรรมสิทธิ์เป็นของบริษัททันที

ลีสซิ่งเมื่อครบกำหนดมีสิทธิเลือกว่าจะซื้อหรือส่งคืนให้ผู้เช่า

  • เงื่อนไขอื่นๆ

เช่าซื้อจะมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูฏกว่าลีสซิ่ง

ลีสซิ่งถือเป็นการเช่าต้องทำการหัก ณ ที่จ่าย 5%

อ้างอิง : https://www.facebook.com/bunchee.easy/photos/pcb.2656889437866748/2656886727867019

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart