บริจาคช่วยโรงพยาบาลต้านภัย covid-19

บริจาคช่วยโรงพยาบาลต้านภัย covid-19

บริจาคช่วยโรงพยาบาลต้าน covid – 19 ลดหย่อนภาษีได้2เท่าดูได้ตามกรณีต่างๆดังต่อไปนี้

กรณีบริจาคให้แก่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลของรัฐจะหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

กรณีบริจาคให้แก่มูลนิธิหรอืโครงการของโรงพยาบาลที่จัดตั้งแยกหักลดได้ตามจริง

กรณีบริจากให้โรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

เช็คข้อมูลให้ดีว่าโรงพยาบาลหรือมูลนิธินั้นเป็นประเภทไหน จะได้ใช้สิทธิลดหย่อนได้ถูกต้อง แต่ไม่ว่าจะบริจาคช่องทางไหน ก็ถือว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันให้ประเทศไทยเรามีเครื่องมือและอุปกรณ์เพียงพอในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มโรงพยาบาลที่รับบริจาคและสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ 

  • โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (กองทุนบริจาค) ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี : 050-2-00002-9
  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มูลนิธิโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย (ฬ. จุฬา สะพานบุญ) ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี : 059-1-93894-0
  • โรงพยาบาลรามาธิบดีมูลนิธิรามาธิบดี ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี  090-3-50015-5
  • โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 016-3-00049-4
  • โรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี  ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 051-2-16322-1
  • โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 038-2-70902-0
  • โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 038-2-70902-0
  • ลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เลขที่บัญชี 049-2-92670-4

อ้างอิง : https://www.checkraka.com/saving/article/122585/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart