ธุรกิจอะไรที่จะต้องจดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บ้าง

ธุรกิจอะไรที่จะต้องจดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บ้าง

 

ถ้าไม่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีความผิดปรับไม่เกิน 2,000 บาท และปรับวันละ 100 บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

ธุรกิจอะไรที่จะต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บ้าง

 1. ธุรกิจที่มีการซื้อ / ขาย / บริการ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ร้านออนไลน์, ขายของผ่าน Facebook หรือ Social media)
 2. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)
 3. ผู้ให้บริการ Web Hosting
 4. ผู้ให้บริการตัวกลางในการซื้อขายบนอินเตอร์เน็ต (Lazada, Kaidee, iTruemart ฯลฯ)

วิธีจดทะเบียน

 1. เตรียมสำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ผู้ประกอบการ
 2. แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ (แบบทพ.) และเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารแนบแบบ ทพ.)
 3. Print หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์ วิธีสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า
 4. วาดแผนที่ตั้งร้าน
 5. กรณีเป็นนิติบุคคล (เตรียมหนังสือรับรองบริษัท)
 6. เตรียมเงิน 50 บาท ไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานเขต, เทศบาล, อบต.

กรณีที่ผู้ประกอบการไม่ใช่เจ้าของบ้าน

 • หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือสัญญาเช่า
 • สำเนาบัตรประชาชน + ทะเบียนบ้าน ของเจ้าของกิจกรรมสิทธิ์

อ้างอิง :  https://www.iliketax.com/ธุรกิจอะไรที่จะต้องจดบ/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart