ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร สรุปประเด็นที่ต้องรู้และทำความเข้าใจ

ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร สรุปประเด็นที่ต้องรู้และทำความเข้าใจ

สรุปข้อมูลที่ธนาคารส่งให้สรรพากรปี 2563

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

มีข้อมูลสรุปเรื่องการส่งข้อมูลให้สรรพากรตามนี้

 1. ข้อมูลทั้งหมดจะรวบรวมแล้วส่งเป็นรายปี โดยดูเป็นรายธนาคาร แต่ละธนาคารไม่ได้เชื่อมโยงข้อมูลกัน
  2. การส่งข้อมูลจะดูยอดเงินที่เข้าบัญชี โดยดูทุกบัญชีในธนาคารนั้นๆ ซึ่งเงื่อนไขในการส่งข้อมูลมีอยู่ 2 กรณี คือ
  • จำนวนครั้งตั้งแต่ 400 ครั้ง และจำนวนเงินถึง 2 ล้านบาท (อันนี้ต้องมาทั้งสองกรณีพร้อมกัน คือ จำนวนครั้งถึง
  และจำนวนเงินถึงเกณฑ์)
  อีกกรณีหนึ่ง คือ นับแค่จำนวนครั้ง ถ้าถึง 3,000 ครั้งเมื่อไร ถูกส่งทันทีโดยที่ไม่ต้องสนใจจำนวนเงินโดยกฎหมายจะเรียกกรณีนี้ว่า “ธุรกรรมลักษณะเฉพาะ” และคำว่า “ยอดเงินเข้า” ในทางกฎหมายคือ “ฝากหรือรับโอนเงิน”นอกจากนั้น คำว่า “ธนาคาร” ยังหมายความถึง ผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือผู้ให้บริการ E-wallet ต่างๆด้วยแต่อย่างไรก็ดี สำหรับเรื่องทั้งหมดนี้ มักจะประเด็นสำคัญที่มักเข้าใจผิดอยู่ 2 ข้อ คือ 
  • คนมักเข้าใจว่าไม่ถูกส่งข้อมูล ไม่ถูกสรรพากรตรวจสอบ แต่ความเป็นจริง คือ การไม่ถูกส่งข้อมูลให้สรรพากรด้วยกฎหมายนี้ ไม่ได้แปลว่าจะไม่ถูกตรวจสอบโดยสรรพากร เพราะยังมีกฎหมายอื่นอีกมากมายให้อำนาจในการตรวจสอบอยู่ดี
  • หนีไปรับเงินสดไม่ใช่ทางเลือกที่ดี เพราะถ้าถูกตรวจสอบได้สรรพากรจะมองเป็นกลุ่มเสี่ยง และมีโอกาสตรวจสอบหนักแน่นอนการกระจายบัญชีธนาคารเพื่อไม่ให้ส่งข้อมูลไม่ใช่เรื่องที่ควรทำ เพราะการกระจายข้อมูลนั้นทำให้เรามีโอกาสโดนตรวจสอบจากข้อมูลดอกเบี้ยและอื่นๆ เนื่องจากยังมีกฎหมายเรื่องของดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ยังสามารถทราบข้อมูลบัญชีธนาคารได้อยู่ดี

 

บางส่วนจากบทความ “ธนาคารส่งข้อมูลให้สรรพากร สรุปประเด็นที่ต้องรู้และทำความเข้าใจ”

อ่านบทความฉบับเต็มได้ใน… วารสาร CPD & Account 16 ฉบับที่ 194 เดือนกุมภาพันธ์ 2563

Cr. https://www.dst.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=3794:%E0%B8%B4bank-send-information-revenue-issue-summary-must-know&catid=29&Itemid=180&lang=th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart