ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ประกัน ที่ปรึกษาด้านน้ำหนัก ควรจัดตั้งบริษัทไหม

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ประกัน ที่ปรึกษาด้านน้ำหนัก ควรจัดตั้งบริษัทไหม

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ประกัน ที่ปรึกษาด้านน้ำหนัก ควรจัดตั้งบริษัทไหม

ตอบ ควรพิจารณา เมื่อรายได้เกิน 1.3 ล้านบาท ต่อปี

รายได้จากการประกอบธุรกิจดังกล่าว ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(2) ตามประมวลรัษฎากรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

เรียกแบบเต็มรูปแบบว่า เงินค่าจ้างทั่วไป ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าตอบแทนที่ไม่ได้อยู่ในฐานะเจ้านาย ลูกน้อง โดยปกติสามารถหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 50% แต่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวอย่าง หากมีรายได้ 1.3 ล้านบาทต่อปี สามารถคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ดังนี้

รายได้                                                              1,300,000

หัก ค่าใช้จ่าย (เหมา)                                         (100,000)

หัก ค่าลดหย่อนส่วนตัว                                     (60,000)

 

สุทธิ                                                                 1,140,000

เสียภาษี                                                           150,000

หากคิดรายได้เท่ากันที่ 1.3 ล้านบาทต่อปี หากจัดตั้งบริษัท จะเสียภาษีอยู่ที่ 150,000 บาท เท่ากัน แต่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย

อ้างอิง : https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=800019890828787&id=350814152416032

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart