ทำไมเราถึงต้องวางแผนการเงิน

ทำไมเราถึงต้องวางแผนการเงิน

เนื่องจากในปัจจุบันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะเทคโนโลยีการแพทย์ทำให้เรามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นส่งผลให้มนุษย์เรามีอายุยืนยาวมากขึ้น และแน่นอนว่าเมื่ออายุมากขึ้นค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นตามอายุเช่นกันทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ค่ารักษาพยาบาล และ อีกทั้งครอบครัวในยุคปัจจุบันนี้มีแนวโน้มจะมีลูกช้าลงและน้อยคนกว่าสมัยก่อนด้วย ผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น แต่เด็กที่เกิดใหม่น้อยลง ทำให้สัดส่วนรายได้ของรัฐบาลไม่สมดุล ประกันสังคม ประกันผู้สูงอายุที่หลายคนวาดฝันไว้อาจจะไม่เกิดขึ้นจริง และ เราเองก็ไม่สามารถคาดหวังให้ลูกๆ มาคอยดูแลตอนแก่ได้นอกจากเรื่องของมนุษย์ที่มีอายุยืนยาวขึ้น สถานะทางสังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปก็ยังมีปัจจัยอย่างเรื่องผลตอบแทนในปัจจุบันที่ได้จากการฝากเงินธนาคารนั้นก็ลดลงจนเท่ากับศูนย์ หรือ ได้ติดลบไปแล้วในบางประเทศ ไม่สามารถที่จะตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินได้เหมือนก่อน ทั้งหมดเป็นเพราะดอกเบี้ยที่ต่ำมาก แต่ในทางกลับกันชีวิตประจำวันของเรากลับมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ข้าวของแพงขึ้น โดยเป็นผลมาจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้เรื่องของการเงินเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เราจึงต้องมีการเตรียมตัวเพื่อให้เราสามารถดำเนินชีวิตไปได้อย่างมีความสุขและมีความมั่นคงในทุกช่วงทุกจังหวะของชีวิต

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล คืออะไร ?

การวางแผนการเงินส่วนบุคคล (personal financial planning) หมายถึง การทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายในการดำเนินชีวิต (life goals) ได้โดยผ่านการบริหารและการวางแผนทางการเงิน ซึ่งจะถูกออกแบบมาเฉพาะของแต่ละคน เหมือนกับการตัดชุดที่มีการวัดขนาดออกมาเพื่อให้พอดีกับคนๆนั้น ไม่เหมือนเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ซื้อจากร้านค้าทั่วไป โดยเริ่มต้นจากการกำหนดเป้าหมาย ตรวจสอบฐานะการเงินในปัจจุบัน กำหนดกลยุทธ์ต่างๆ แผนทางการเงินเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวในอนาคต รวมไปถึงสิ่งที่สำคัญอย่างการลงมือทำ และ ติดตามผลอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้ชีวิตในอนาคตของเรานั้นต้องเจอกับความลำบาก และสามารถบรรลุเป้าหมายๆต่างๆ ได้อย่างมั่นคง

ประโยชน์ของการวางแผนการเงิน

การวางแผนการเงินช่วยให้เรารับมือกับความไม่แน่นอน ความไม่แน่นอนนั้นเกิดขึ้นกับคนเราได้เสมอ อย่างเรื่องของการเจ็บป่วย วันนี้เรามีสุขภาพดี แต่อีก 2 ปีข้างหน้าเราอาจจะเจ็บป่วยก็ได้ เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นได้ ยิ่งเรามีการวางแผนที่ดีเท่าไหร่ ภูมิคุ้มกันความเสี่ยงของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น
การวางแผนการเงินช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้ ซึ่งความฝันของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บางคนอาจอยากได้รถหรูๆ บางคนอยากได้บ้านหลังใหญ่ๆ บางคนวางแผนที่จะแต่งงาน หรือ บางคนอยากส่งลูกไปเรียนเมืองนอก ซึ่งเป้าหมายและความต้องการเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เงินทั้งสิ้น โดยหากเราไม่มีการวางแผนการเงินที่ดีเราอาจจะใช้เวลานานมากกว่าจะไปถึงเป้าหมาย และ ที่แย่ไปกว่านั้นอาจจะต้องสละทิ้งเป้าหมายนั้นไปเลย
การวางแผนการเงินสามารถทำให้เราเอาชนะเงินเฟ้อทุกวันนี้ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทุกปี โดยทั่วไปแล้วเงินเฟ้อจะมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปี โดยหากเรานำเงินเก็บออมของเราไปฝากธนาคารเราก็จะได้ดอกเบี้ยอยู่เพียงแค่ 0.5 – 2% ต่อปีเท่านั้น ดอกเบี้ยเงินออมของเราก็จะโตสู้เงินเฟ้อไม่ได้ และถูกเงินเฟ้อกินไปในที่สุด แต่ถ้าเรามีการวางแผนการเงินที่ดี รู้จักนำเงินออมไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อก็จะทำให้เงินของเรางอกเงยและตอบโจทย์ความต้องการของชีวิตได้ไม่ยาก
การวางแผนทางการเงิน ทำให้เรามีรายได้เพิ่มจากการออมและวางแผนภาษี ยิ่งเรามีรายได้เป็นเงินเดือนประจำจากบริษัท เราก็สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำว่า ในแต่ละเดือน ต้องเก็บออมเงินเป็นจำนวนเท่าใด และ จะเก็บออมด้วยวิธีไหน ซึ่งในปัจจุบันก็มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เราเลือกอย่างหลากหลาย และ บางผลิตภัณฑ์ที่เราลงทุนไปนอกจากจะให้ผลตอบแทนแล้ว ยังให้ผลประโยชน์ทางด้านภาษีเรากลับคืนมาอีกด้วย

ทีนี้เราก็ได้เห็นประโยชน์ของการวางแผนทางการเงินกันแล้ว เราเชื่อว่า ถึงเวลาแล้วที่หลายคนๆคงจะต้องหันกลับมาตระหนักและเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องวางแผนทางการเงินอย่างจริงจัง เพื่อให้เราได้ทบทวนสถานะการเงินของตัวเองอยู่เสมอ ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หารายได้เพิ่มบ้าง จึงจะเพียงพอต่อเป้าหมายต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันความรู้ในด้านของการวางแผนการเงินก็มีอยู่ทั่วไปในโลกของอินเตอร์เน็ต ให้เราได้เลือกศึกษาอย่างมากมาย ยิ่งเราใส่ใจ ให้ความสำคัญกับการวางแผนการเงินมากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะร่ำรวยนั้นก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไกลเกินเอื้อมเลย การที่เรามีแผนที่นำทางอย่างแผนการเงินที่ดี และ ได้ลงมือทำตามอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เรารู้ถึงศักยภาพของตนเองว่า ในแต่ละช่วงของอายุเรามีมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นและลดลงอย่างไร เกิดขึ้นจากอะไร ตลอดจนการที่เราแสวงหาการลงทุนที่เป็นการเพิ่มแหล่งรายได้และทรัพย์สินที่จะช่วยเสริมสร้างความอุ่นใจว่าจะมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพื่อความสุขของตนเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต

อ้างอิง : https://friendnancial.com/blogs/why-do-financial-planing

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart