ทำไมมือใหม่ควรเริ่มลงทุนในกองทุนรวม

ทำไมมือใหม่ควรเริ่มลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม (Mutual Fund)

การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมากและนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็น กองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพ นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน ให้ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงย แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนที่ลงทุน

ทำไมมือใหม่ควรเริ่มลงทุนในกองทุนรวมก่อน

    1. กองทุนรวมมีมืออาชีพดูแลตลอดเวลา
    2. กองทุนรวมทำให้รายย่อยอย่างพวกเราเข้าถึงการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ได้มากขึ้น
    3. สิทธิประโยชน์ทางภาษี

กองทุนไหนดี ?

1.กลุ่มตราสารทุน (Equity)

เช่น หุ้นนั่นเอง เป็นตราสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของบริษัทนั้นๆ โดยสถิติที่ผ่านมา เป็นตราสารที่ให้ผลตอบแทนสูง แต่ความเสี่ยงก็สูงด้วยเช่นกัน

2.กลุ่มตราสารทุนประเทศ (Sector)

เน้นกระจุกการลงทุนอยู่ในหุ้นประเภทเดียวไปเลย แต่ความเสี่ยงก็มากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ เหมาะสำหรับคนที่อยากลงทุนเป็น Theme ที่สนใจอยู่

 

3.กลุ่มตราสารทุนประเภทกองทุนรวมดัชนี (Index Fund)

เป็นวิธีการลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงทั้งด้านสินทรัพย์และด้านเวลา เพราะทั้งสองสิ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการลงทุน

4.กลุ่มตราสารหนี้ (Fixed Income)

ถ้ามือใหม่ มองเป็นเหมือนการเป็นเจ้าหนี้ก็ได้ครับ จะเอาเงินไปลงตราสารที่คนกู้ต้องจ่ายเงินกลับมาตามที่ตกลงไว้ โดยสถิติจะเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงโดยรวมน้อยกว่าตราสารทุน มีทั้งแบบภาครัฐและเอกชน

5.กลุ่มกองทุนรวมผสม (Allocation)

กลุ่มนี้สำหรับคนไม่อยากจัดพอร์ตเอง อยากให้เขาจัดพอร์ตมาให้เลย ซื้อพวกนี้ไปตัวเดียว เดี๋ยวเขาช่วยจัดให้ครับลงตราสารทุนเท่าไร ตราสารหนี้เท่าไร

6.กลุ่มกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ Infra / REIT

กลุ่มนี้สำหรับคนที่อยากลงทุนในหมวดหมู่อสังหาริมทรัพย์แบบต่าง ๆ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้างสรรพสินค้า สนามบิน รวมไปถึงลงทุนในโปรเจคโครงสร้างพื้นฐาน เหมาะแก่การกระจายความเสี่ยงจากสินทรัพย์หลักเช่น หุ้น หรือ ตราสารหนี้ด้วยครับ

7.กลุ่มกองทุนรวมสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodities)

กลุ่มนี้ลงทุนในตัวสินค้าโภคภัณฑ์เลย เช่น ทองคำ น้ำมัน เงิน สินค้าเกษตร มีความผันผวนสูงมาก แต่สามารถใช้เป็นการกระจายความเสี่ยงได้เช่นกัน

วิธีการเริ่มลงทุน

  • เปิดพอร์ตลงทุนกับธนาคาร
  • เปิดพอร์ตบริษัทหลักทรัพย์

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ทำไมมือใหม่ควรเริ่มลงทุนในกองทุนรวม

อ้างอิง  : https://www.finnomena.com/devranger/fund-for-dummies/#anchor-1

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart