ทำอย่างไร…เมื่อเอกสารทางบัญชีภาษีสูญหาย-เสียหาย

ทำอย่างไร…เมื่อเอกสารทางบัญชีภาษีสูญหาย-เสียหาย

 

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเป็นต้นว่าน้ำท่วม ไฟไหม้ แล้วเอกสารทางบัญชีเกิดเสียหาย อย่าเพิ่งกังวลใจมากเกินไป เรามีคำแนะนำในการรับมือปัญหาเรื่องนี้

กรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีการกำหนดไว้ว่า ผู้ประกอบการจะต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารบัญชีไว้ไม่ต่ำกว่า 5 ปี แต่เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเอกสารเกิดเสียหายหรือสูญหายขึ้นให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. สำรวจว่าเอกสารและข้อมูลทางบัญชีที่เสียหายเป็นของปีและเดือนใด พร้อมกับจดรายละเอียดต่างๆไว้เท่าที่จะทำได้
  2. ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
  3. แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
  4. แจ้งกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากรพื้นที่ภายใน 15 วัน โดยกรอกแบบแจ้งพร้อมนำใบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแนบไปด้วย

หลังจากนั้นให้ติดต่อประสานเพื่อขอเอกสารหรือสำเนาเอกสารต่างๆมาใช้

สำเนาใบกำกับภาษีขาย :  ติดต่อกับลูกค้าที่ได้รับใบกำกับภาษีเพื่อขอถ่ายสำเนาใบกำกับภาษี หรือพิมพ์ออกมาใหม่ในกรณีใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำ

ใบกำกับภาษีขายใบกำกับภาษีซื้อ :  หาข้อมูลผู้ขายจากรายงานภาษีซื้อ จากนั้นติดต่อกับผู้ขายเพื่อขอใบแทนใบกำกับภาษี หากเป็นกรณีนำเข้า ไม่ต้องติดต่อผู้ขายแต่ให้นำใบขนสินค้าไปแสดงและขอถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีจากกรมศุลกากร

แบบแสดงรายการ  :  คัดแบบแสดงรายการภาษีจากกรมสรรพากรภาคที่บริษัทตั้งอยู่

บทความโดย : https://www.dharmniti.co.th

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart