ทำงานประจำและขายของออนไลน์ ยื่นภาษีอย่างไร

ทำงานประจำและขายของออนไลน์ ยื่นภาษีอย่างไร

หากคุณมีรายได้จากงานประจำ และ ขายสินค้าออนไลน์ ต้องยื่นภาษีอย่างไรบ้าง

  • เงินเดือนถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 50% แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  • ขายของออนไลน์ ถือเป็นเงินได้ประเภทที่ 8 สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ 60% หรือยื่นเอกสารตามจริง
  • ภ.ง.ด.91 เป็นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลที่มีรายได้จากงานประจำเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยื่นภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
  • ภ.ง.ด.90 เป็นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ประเภทที่ 2 – 8 ยื่นภายใน 31 มีนาคมของทุกปี
  • ภ.ง.ด.94 เป็นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี สำหรับบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ประเภทที่ 5 – 8 ยื่นภายใน 30 กันยายนของทุกปี

อ้างอิง : https://web.facebook.com/bunchee.easy/posts/2674919989397026

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart