ทางออกด้านภาษี กรณีทรัพย์สิน สินค้า สูญหายจากน้ำท่วม

ทางออกด้านภาษี กรณีทรัพย์สิน สินค้า สูญหายจากน้ำท่วม

หากเกิดกรณีทรัพย์สิน สินค้า สูญหายจากน้ำท่วม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลต่างๆ จะจัดการกับเรื่องการเสียภาษีได้อย่างไรบ้าง

 

มีคำแนะนำมาฝากดังนี้ครับ

 

Q : ทรัพย์สิน สินค้า วัตถุดิบเสียหาย เพราะถูกน้ำท่วมต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคลหรือไม่

A : กรณีนี้น้ำท่วมเป็นการสูญหายเพราะเกิดจากภัยธรรมชาติ ไม่สามารถป้องกันได้ ไม่ถือเป็นการขายหรือจำหน่ายจ่ายโอน จึงไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และทรัพย์สิน สินค้า สูญหายจากน้ำท่วมไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงไม่ต้องนำไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

Q : กิจการจะนำมูลค่าที่สูญหายจากน้ำท่วม มาบันทึกเป็นผลเสียหายในการคำนวณกำไรสุทธิได้หรือไม่

A : เมื่อสินค้าสูญหายจากน้ำท่วมและไม่มีการประกันหรือสัญญาคุ้มกันใดๆ ย่อมถือเป็นผลเสียหายเนื่องจากประกอบกิจการ บริษัทมีสิทธินำข้อมูลค่าต้นทุนของสินค้าทั้งจำนวน ไปถือเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ แต่ต้องมีหลักฐานว่าสินค้าสูญหายจริง

 

Cr : https://www.dharmniti.co.th/tax-corporate-flood/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart