ตารางค่าปรับการกระทำผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตารางค่าปรับการกระทำผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กำหนดโทษการปฏิบัติฝ่าฝืนเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

กรณีการปฏิบัติฝ่าฝืน โทษ
1.     ผู้ประกอบการซึ่งมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มประกอบกิจการโดยไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จำคุกไม่เกิน 1 เดือน / ปรับ 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.     ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีการเปลี่ยนแปลงไม่แจ้ง

2.1.          การเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

2.2.          เปิดสถานประกอบการเพิ่ม

2.3.          ปิดสถานประกอบการบางแห่ง

2.4.          ย้ายสถานประกอบการ

2.5.          โอนกิจการบางส่วนหรือรับโอนกิจการบางส่วน

2.6.          เลิกประกอบกิจการหรือโอนกิจการทั้งหมด

2.7.          หยุดประกอบกิจการชั่วคราวเกิน 30 วัน

 

 

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

 

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ปรับไม่เกิน 2,000 บาท

3.     ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
4.     ผู้ประกอบการจดทะเบียนเจตนาหลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าเพิ่ม ออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ หรือใบลดหนี้ โดยไม่มีสิทธิที่จะออก จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
5.     ผู้ประกอบการเจตนานำใบกำกับภาษีปลอม หรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท
6.     ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่จัดทำรายงาน จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
7.     ผู้ประกอบการจดทะเบียนไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
8.     จงใจไม่เก็บและรักษาใบกำกับภาษีหรือสำเนาใบกำกับภาษี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท
9.     ไม่ปฏิบัติหมายเรียกหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานประเมิน จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

อ้างอิง : ตารางค่าปรับการกระทำผิดเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart