ตรายางจำเป็นแค่ไหนกับการจดทะเบียนบริษัท

ตรายางจำเป็นแค่ไหนกับการจดทะเบียนบริษัท

กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องใช้ตรายางเพื่อการจดทะเบียนบรัท สามารถยื่นจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องมีตรายางหรือตราประทับก็ได้

ข้อดี-ข้อเสียของการมีตรายาง

  • ข้อดี

1. มีเพื่อความน่าเชื่อถือ เป็นสากล

2. ใช้เป็นการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรม และป้องกันการปลอมแปลงเนื่องจากตายางถือเป็นเฉพาะตัวสำหรับแต่ละบริษัท

  • ข้อเสีย

1. ขาดความคล่องตัว เพราะต้องพกตรายางยางติดตัวไปด้วยตลอดม่าจะไปเจรจาธรกิจหรือทำสัยญาที่ไหนก็ตาม

2. ง่ายต่อการสูญหาย

3. สึกหรอตามการใช้งาน

4. มีความยุ่งยาก ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนหรือเพิ่มรายละเอียดของตรายาง จะต้องทำการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใหม่

หลักเกณฑ์ของการทำตรายาง

ตรายางขะต้องมีความชัดเจนและตรงกับชื่อที่ขอจดทะเบียนไว้หรือตรงกับชื่อภาษาต่างประเทศที่ขอใช้และต้องมีคำแสดงประเภทของนิติบุคคล

เกร็ดความรู้กับธรรมนิติ : ตรายางจำเป็นแค่ไหนกับการจดทะเบียนบริษัท

อ้างอิง : https://www.itax.in.th/media/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart