ซื้อสินค้าจากต่างประเทศส่งทางไปรษณีย์เสียภาษีอย่างไร

ซื้อสินค้าจากต่างประเทศส่งทางไปรษณีย์เสียภาษีอย่างไร

ถ้าสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศมีมูลค่า มากกว่า 1,500 บาทจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้า (หากสินค้าแสดงหน้ากล่องพัสดุรวมคาสจัดส่ง มูลค่าไม่ถึง 1,500 บาท ก็ไม่ต้องเสียภาษี)

ซึ่งเงินที่จะต้องเสีย เมื่อจะสั่งของเข้ามา

สินค้าราคาเกิน 1,500 บาท

 • ค่าขนส่ง
 • อัตราภาษีอากรขาเข้า (ขึ้นอยู่กับหมวดสินค้า 5% – 56%)
 • Vat 7%
 • ดำเนินการ

อัตราอากรขาเข้ายอดนิยม

30%        เครื่องสำอาง หมวก น้ำหอม รองเท้า ผ้าห่ม ร่ม

20%        กระเป๋า

10%       CD DVD อัลบั้ม คอนเสิร์ต (ต้องเป็นสื่อบันทึกที่มีข้อมูล) Power Bank, หูฟัง Headphone Earphones. ตุ๊กตา

5%          นาฬิกา แว่นตา แว่นกันแดด

*สินค้าโปรโมชั่น 1แถม1 ศุลกากรประเมินตามปกติเพราะถือเป็นสินค้ามีมูลค่าคิดตามจำนวนจริง

ของที่นำเข้ามาในประเทศไทย ถูกแบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ประเภทที่ 1

 • ของที่มีราคารวมค่าขนส่งและค่าประกันภัยไม่เกิน 1,500 บาท
 • สินค้าตัวอย่าง
 • ไม่มีราคาในทางการค้า
 • ไม่เป็นของต้องห้ามหรือต้องกำกัดในการนำเข้า เป็นของยกเว้นอากรขาเข้า ภาษีสรรพสามิตและภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะส่งมอบให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำจ่ายให้ผู้รับ

ประเภทที่ 2

 • ของที่ส่งจากผู้ส่งคนหนึ่งถึงผู้รับคนหนึ่งในครั้งเดียวกันหรือเข้ามาถึงพร้อมกันไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าใด
 • มีราคา FOB (Free On Board) รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือของที่ต้องส่งตัวอย่างวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อย (เป็นของที่ต้องชำระ)
 • ผู้รับของจะได้รับ ใบแจ้งให้ใปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”
 • เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและค่าภาษีอากรทุกประเภท และส่งมอบของให้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อนำจ่ายให้ผู้รับ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ใกล้ที่อยู่ของผู้รับ

ประเภทที่ 3

 • ของอื่นๆ นอกจากประเภทที่ 1 และ 2
 • ผู้รับของจะได้รับ ใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ”

การปฏิบัติพิธีการศุลกากรสามารถดำเนินการได้ 2 กรณี คือ

 1. ของมีราคา FOB ไม่เกิน 40,000 บาท

ผู้รับของไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะประเมินราคาและจัดเก็บค่าภาษีอากร ณ จุดเดียวกัน

 1. ของมีราคา FOB เกินกว่า 40,000 บาท

ผู้รับของจะต้องจัดทำใบขนสินค้าเข้าโดยการส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เข้าระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

สรุป

ราคาสินค้า (บาท) ภาระ
น้อยกว่า 1,500 ไม่ต้องเสียภาษี
1,500 – 40,000 เสียภาษี
มากกว่า 40,000 ต้องทำใบขน + เสียภาษี

เสียภาษีที่ไหน

เมื่อสั่งสินค้า และมีใบแจ้งให้ไปรับของที่ไปรษณีย์ (จะมีการจำนวนภาษีที่ต้องจ่าย และเป็นเงินสด)

ให้เดินทางไปที่ “ไปรษณีย์ไทย”

แต่ถ้า มีใบแจ้งให้ไปรับสิ่งของที่ไปรษณีย์ระหว่างประเทศ ต้องไปรับภายใน 7 วัน (นานกว่านี้มีค่าปรับการเก็บรักษา)

สิ่งที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • หลักฐานการสั่งซื้อ (ในกรณีถูกประเมินราคาสูงเกินจริง)
 • เงินสด

เดินทางไปที่ ฝ่ายบริการศุลกากรไปรษณีย์”

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/ซื้อสินค้าจากต่างประเท/

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart