ซื้อของแต่ไม่ได้รับบิล ทำอย่างไรดี ?

ซื้อของแต่ไม่ได้รับบิล ทำอย่างไรดี ?

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : ใช้กรณีที่จ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ต้องให้พนักงานของกิจการที่ไปซื้อสินค้าหรือบริการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน และเราสามารถเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ได้ โดยเก็บใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ,รูปถ่ายสินค้า และ Slipโอนเงิน เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

หนึ่งในปัญหาที่ทำให้ผู้ประกอบการหลายคนปวดหัวที่สุดปัญหาหนึ่งก็คือ “จ่ายเงิน ซื้อของแต่ไม่ได้รับบิล หรือใบเสร็จจากผู้ขาย” เพราะปัญหานี้ทำให้ผู้ประกอบการไม่มีค่าใช้จ่ายไปหักรายได้ ส่งผลทำให้ผลประกอบการมีกำไรเสียภาษีมากกว่าความเป็นจริงของกิจการ และทำให้เสียภาษีมากขึ้น

ความจริงของการซื้อของจากตลาด

  • เอกสารใบกำกับภาษี > ไม่เคยเห็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดจด VAT
  • ขอสำเนาบัตรประชาชน > ในตลาดหาเครื่อง Xerox ยากและแม่ค้าคงไม่ให้
  • บิลเงินสด > ถ้าไม่ใช่ลูกค้ารายใหญ่ ไม่มีทางได้ เพราะ เสียเวลาทำมาหากินของพ่อค้าแม่ค้า

ในกรณีซื้อของจากตลาดสดแล้วไม่มีเอกสารใบเสร็จรับเงินจากแม่ค้า ซึ่งเรื่องนี้กรมสรรพากรได้เป็นผู้เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ คือ สามารถใช้เอกสาร “ใบรับรองแทนใบเสร็จ” โดยให้พนักงานที่ไปซื้อสินค้าเขียนรายการสินค้าที่ซื้อ และให้ผู้ซื้อเซ็นชื่อรับรอง เพื่อที่ผู้ประกอบการทุกท่านจะได้บันทึกบัญชีตามผลประกอบการที่แท้จริงได้

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : ใช้กรณีที่จ่ายค่าใช้จ่ายแล้ว ไม่สามารถเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย ต้องให้พนักงานของกิจการที่ไปซื้อสินค้าหรือบริการเป็นผู้รับรองการจ่ายเงิน

(สำหรับเอกสารใบรับรองแทนใบเสร็จสามารถที่จะออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละคนได้)

ในบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจจะไม่มั่นใจว่าเราซื้อสินค้าจริงหรือไม่ เราสามารถเพิ่มความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ได้

โดยเก็บหลักฐานเหล่านี้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร

ใบรับรองแทนใบเสร็จ+รูปถ่ายสินค้าที่ซื้อ+Slip โอนเงิน

เพียงเท่านี้ผู้ประกอบการก็สามารถซื้อสินค้าได้อย่างสบายใจ และยังนำมาเป็นรายจ่ายทางภาษีได้อีกด้วย

อ้างอิง : https://www.iliketax.com/%e0%b8%8b%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b5%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%a5/

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart