จ่ายเงินเดือน + ค่าเช่าที่อยู่บริษัท ทำให้กรรมการประหยัดภาษีได้เท่าไหร่ ?

จ่ายเงินเดือน + ค่าเช่าที่อยู่บริษัท ทำให้กรรมการประหยัดภาษีได้เท่าไหร่ ?

กรรมการทำงานให้บริษัทและใช้บ้านเป็นที่อยู่ในการจดทะเบียนบริษัท สามารถจ่ายเงินเดือนหรือค่าเช่าให้กรรมการได้หรือไม่ ?

  • กรรมการทำงานให้บริษัท ถ้าทำงานจริงก็จ่ายเงินเดือนให้ได้
  • บริษัทใช้บ้านของกรรมการเป็นที่อยู่บริษัทและประกอบการค้า ก็สมควรจ่ายค่าเช่าให้กับกรรมการด้วย

เมื่อกำหนดให้เงินเดือนกรรมการ 250,000 บาทต่อปี และให้รายได้ค่าเช่า 600,000 บาทต่อปี กรรมการจะมีเงินได้ไปเสียภาษีเงินได้จำนวน 850,000 บาทไปเสียภาษีในนามบุคคลธรรมดาและเมื่อคำนวณภาษีแล้วจะเสียภาษีทั้งหมด 29,000 บาท แต่ในตอนที่บริษัทจ่ายค่าเช่าบ้านจะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ดังนั้นจะมีภาษีจ่ายล่วงหน้าจากภาษีหัก ณ ที่จ่ายตอนรับรายได้ค่าเช่าบ้าน 30,000 บาท ดังนั้นกรรมการไม่ต้องเสียภาษีเพิ่มตอนสิ้นปี และสุดท้ายเมื่อบริษัทมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนและค่าเช่าสำนักงาน เพิ่มเข้ามาในงบการเงินจำนวน 850,000 บาท จะทำให้บริษัทเสียภาษีน้อยลงไป 170,000 บาท (คิดอัตราภาษีที่ 20%) เมื่อคิดความคุ้มค่าจะช่วยประหยัดภาษีไปได้ถึง 140,000 บาท

อ้างอิง : จ่ายเงินเดือน + ค่าเช่าที่อยู่บริษัท ทำให้กรรมการประหยัดภาษีได้เท่าไหร่? | อบรมบัญชี, เก็บชั่วโมง CPD (iliketax.com)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart